BASF
BASF
BASF

Rozrazil perský

Latinský název: Veronica persica POIRET
Slovenský název: Veronika perzská
Německý název: Persischer Ehrenpreis
Anglický název: Common field-speedwell
Bayer kód: VERPE
Proseeds

Čeleď

Krtičníkovité - Scrophulariaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Vyskytuje se na polích a úhorech, v zahradách, na kompostech a rumištích. Rozšířen je v ozimých obilninách, ozimé řepce, víceletých pícninách, ale také v jařinách, okopaninách a zelenině.

Roste na polích, zahradách, ve vinicích, úhorech, rumištích, skládkách, mezích, podél komunikací aj. Vyhýbá se pouze čistě písčitým půdám, obecně extrémně suchým či naopak trvale vlhkým synantropním stanovištím. Nejvíce škodí v přezimujících plodinách, zvláště ozimých obilovinách, ozimé řepce, víceletých pícninách, ale i jařinách, okopaninách a zeleninách. Patří mezi méně nebezpečné plevele. Může růst a vyvíjet se i za nízkých teplot. Je však světlomilný a nesnáší zastínění, při dostatečné konkurenci pěstované plodiny ustupuje z porostu.

Popis rostliny

Hlavní kořen je tenký, žlutošedý, s hojnými postranními kořeny.

Lodyha je od báze větvená nebo nevětvená, poléhavá či v horní polovině vystoupavá, 10 – 50 cm dlouhá, oblá, chlupatá.

Listy nejdolejší vstřícné nebo často všechny listy střídavé, řapíkaté, čepel široce vejčitá, na bázi uťatá, po okraji hrubě pilovitá, tupě špičatá, oboustranně řídce chlupatá.

Jednotlivé květy vyrůstají z úžlabí listů na dlouhých stopkách – květní stopky 1,2 – 2x delší než podpůrný listen, za plodu se mírně jen prodlužující 1,5 – 2,5x delší než listen. Koruna je převážně světle modrá s tmavším žilkováním, v ústí žlutavá, 8 – 15 mm v průměru, kalich je zelený, se 4 brvitými úšty.

Tobolky jsou širší než dlouhé, 4 – 6 mm dlouhé, z boku výrazně smáčklé, na ploše s výraznou síťnatou žilnatinou, roztroušeně až vzácně chlupaté, se šikmo postavenou zaschlou čnělkou, 2 – 2,8 (- 3,3) mm dlouhou, výrazně přesahující zářez tobolky. Semena mušlovitě zakřivená, v obrysu eliptická, asi 1,6 mm dlouhá, na povrchu s příčně vrásčitou až síťnatou skulpturou, žluhohnědá.

Reprodukční šíření

Klíční rostliny vzcházejí v průběhu celé vegetace a snadno přezimují. V porostech ozimů se objevují již v březnu. Rozmnožuje se vysemeněním na stanovišti.

Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od března do října a na jedné rostlině dozrává průměrně 50 –100 semen, která postupně vypadávají z dozrálých tobolek. Semena jsou nepravidelně klíčivá, rostliny vzchází z povrchových vrstev půdy během celé vegetace a snadno přezimují. V půdě vydrží poměrně dlouho životné.
detail