BASF
BASF
BASF

AGRA

Lilek černý v bramborách

28. 12. 2023 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Ing. Petr Pozděna Plevele Zobrazeno 734x

Někdy naši pozornost upoutá silné zaplevelení pěstovaných plodin. V porostech brambor to může být intenzivní zaplevelení lilkem černým.

Limagrain

Biologie

Lilek černý (Solanum nigrum) je plevel z čeledi lilkovitých. Jednoletý pozdní jarní plevel má lodyhu vysokou až 60 cm, hranatou, většinou rozkladitě větevnatou. Listy má široce vejčité až tupě tříboké. Květy jsou uspořádány ve vrcholících. Plodem je černá bobule, která obsahuje ledvinovitá, zploštělá asi 2 mm veliká, zlatá až hnědá semena.

Lilek černý je jednoletá bylina rozšiřující se semeny, kterých může na jedné rostlině dozrát několik tisíc. Semena klíčí až v následujícím roce. Na jaře klíčí později, až při vyšší teplotě půdy. Ve vyhřáté půdě roste velmi rychle, zejména v okopaninách.

Rozšíření a škodlivost

Na obdělávaných půdách se vyskytuje v zeleninách a širokořádkových plodinách, jako jsou kukuřicebrambory. V kukuřici a hustě založených plodinách vlivem zastínění roste při zemi. Mnohem lepší podmínky nachází v porostech brambor. K silnému výskytu v bramborách může docházet, například pokud následují po lilkem zaplevelené kukuřici. V kukuřici i menší, zastíněné rostliny vytvářejí velké množství semen. Je to problém, který se objevuje v podnicích se živočišnou výrobou, kde se pěstuje kukuřice na větších plochách a mnohdy i následně po sobě.

Silný výskyt lilku snižuje výnosovou schopnost bramboru a vytváří v porostu vlhčí mikroklima, příznivé pro rozšiřování plísně bramboru. Lilek černý je hostitelem mnohých chorob a škůdců lilkovitých rostlin. Je jedovatý.

Zaplevelení brambor v roce 2023

V roce 2023 bylo pozorováno silné zaplevelení brambor lilkem černým v porostu na lehké, pro pěstování brambor vhodné půdě. Brambory následovaly po dvouletém pěstování kukuřice. Plocha byla sice preemergentně ošetřena herbicidy, ale zřejmě vlivem sucha byly jejich účinky nedostatečné.

Lilek černý začal vzcházet po vzejití brambor ke konci května (obr. 1), které pokračovalo v průběhu června (obr. 2). Na nezaplevelených místech lilek vzcházel i během vegetace až do začátku září. Pozdě vzešlé rostliny se již nemohly škodlivě projevit.

V červenci již lilek rovnoměrně pokrýval hrůbky a prostor mezi trsy brambor. Na 1 m hrůbku bylo 90–140 rostlin lilku. Během prodlužovacího růstu lilek začal postupně kvést (obr. 3 a 4). Po odkvětu se začaly tvořit bobule (obr. 5). Ke konci srpna bobule dozrávaly. Začátkem září srpna byla již polovina bobulí na rostlinách černá, dozrálá, s vyvinutými semeny (obr. 6), kterých je v jedné bobuli více než 50.

V srpnu lilek na většině plochy již zcela překrýval porost (obr. 7). Škodlivost lilku černého spočívala zejména v celoplošném výskytu plevele (obr. 8).

Regulace

Při úbytku některých plodin v často jednoduchém osevním sledu je čím dále obtížnější regulovat lilek černý vhodným osevním postupem.

Mechanická regulace porušuje povrchovou vrstvu půdy ošetřené herbicidy. Není také možná při technologii odkameňování.

Herbicidní regulace preemergentně aplikovanými herbicidy je velmi obtížná. Je závislá na výběru vhodného přípravku a následně na vlhkosti půdy. Použitelné bývají herbicidy na bázi účinné látky fluorochloridone a snad i kombinace metribuzinuprosulfocarbem.

Nejspolehlivější je, pokud je to možné, vybírat pro výsadbu brambor pozemky, kde se v minulých letech nevyskytoval lilek černý ve vyšší intenzitě.

Závěr

Lilek černý může za příznivých podmínek intenzivně zaplevelovat porosty brambor. Jeho výskyt snižuje výnosy brambor a vytváří podmínky pro rozvoj plísně bramboru. Lilek produkuje velké množství semen, která obohacují velkou zásobu semen v půdě. Herbicidní regulace je omezená příbuzností lilku černého s bramborem. Rozšiřování napomáhají jednodušší osevní sledy, mnohdy s častějším pěstováním širokořádkově zakládané kukuřice.

Lilek černý krátce po vzejití
Obr. 1: Lilek černý krátce po vzejití

Lilek postupně vzchází po oteplení
Obr. 2: Lilek postupně vzchází po oteplení

Kvetoucí rostlina ke konci července
Obr. 3: Kvetoucí rostlina ke konci července

Květ lilku černého
Obr. 4: Květ lilku černého

Lilek kvete a vytváří bobule
Obr. 5: Lilek kvete a vytváří bobule

Koncem srpna bobule černají a dozrávají v nich semena
Obr. 6: Koncem srpna bobule černají a dozrávají v nich semena

Lilek v srpnu zcela překrýval bramborové natě
Obr. 7: Lilek v srpnu zcela překrýval bramborové natě

Celoplošné zaplevelení před sklizní
Obr. 8: Celoplošné zaplevelení před sklizní

Ing. Josef Pozděna, CSc.; Náchod
Ing. Petr Pozděna;
Agrospol Czech spol. s r.o.

Související články

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

14. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 168x

Proti plevelům v obilninách na jaře

14. 04. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 195x

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

13. 04. 2024 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 217x

Možnosti jarní regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin

27. 03. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 479x

Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření

28. 02. 2024 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 877x

Další články v kategorii Plevele

detail