BASF
BASF
BASF

AGRA

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

29. 11. 2023 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 544x

Ve filmech o superhrdinech zpravidla vyhrává dobro nad zlem a pokud na podzim s trochou nadsázky dobro přirovnáme k našim kulturním plodinám (obilninám) a zlo k plevelům, tak je potřeba zajistit, aby příběh dopadl dle našich představ a dobro s převahou vyhrálo nad zlem. K tomu je potřeba dát do rukou agronoma pořádné Thorovo kladivo a polím poskytnout ochranný štít Kapitána Ameriky. Společnost AgroProtec tyto super zbraně poskytuje v podobě přípravků Beflex, Fenix, Foker a Chlortoluron 500.

Proseeds

BeFlex

Na pozemcích s výskytem chundelky metlice, která může způsobit významné ekonomické ztráty, je vhodné provést podzimní ošetření, které je levnější a účinnější než jarní ošetření. Praxí prověřený herbicid BeFlex obsahuje výjimečnou účinnou látku beflubutamid, která nepatří mezi sulfonylmočoviny, a ani není obsažena v žádném jiném herbicidním přípravku, což je velmi důležité z hlediska antirezistentní strategie. Umožňuje nám to doplnit či prostřídat velmi omezené množství účinných látek v tomto segmentu, abychom si i do budoucna udrželi funkčnost a smysluplnost tohoto typu ošetření. Beflubutamid je přijímán především mladými výhony citlivých plevelů a následně prostřednictvím listů a kořenů. K nejlepšímu příjmu dochází v době klíčení semen plevelů.

Mezi citlivé plevele patří především chundelka metlice včetně rezistentní populace vůči sulfonylmočovinám, heřmánky, výdrol řepky, violka rolní, hluchavky, ptačinec žabinec, rozrazil perský, zemědým lékařský, svízel (do 3 přeslenů), hořčice, rmeny, rdesna, ředkev ohnice, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, kakosty, penízek rolní a další plevele. Přípravek je povolen do všech ozimých obilnin a používá se v postemergentních aplikacích na podzim v růstové fázi vzcházení až plné odnožování (BBCH 09–25). Nejlépe však ihned jakmile jsou vidět kolejové řádky kdy obilnina má 1–3 listy. Tuto aplikaci doporučujeme buď samostatně v dávce 0,5 l/ha nebo ve snížené dávce 0,3 l/ha v kombinaci s účinnou látkou chlortoluron (1,5–2,0 l/ha Chlortoluron 500) anebo flufenacet (0,2–0,3 l/ha Fenix). Aplikaci lze provádět až do konce odnožování obilniny. Účinnost obou herbicidních přípravků není závislá na teplotě a je možné je aplikovat i při očekávaném poklesu teplot. Vhodné tak i pro pozdně seté obilniny. Tank mix přípravků se vyznačuje dlouhým reziduálním působením, přičemž pěstování následných plodin je bez omezení, a to včetně řepky olejky.

Výhody herbicidu BeFlex:

 • originální účinná látka beflubutamid s minimem omezení při aplikaci,
 • specialista na plevele spodního patra včetně výdrolu řepky,
 • výrazná vedlejší účinnost na sveřepy,
 • dlouhodobý účinek přes půdu,
 • výborný partner do TM kombinací bez projevů fytotoxicity,
 • pěstování následných plodin včetně řepky bez omezení,
 • nízké dávkování - koncentrovaná formulace,
 • účinný i při nízkých nočních teplotách,
 • vhodný do antirezistentních programů (beflubutamid není sulfonylmočovina).

Doporučené použití herbicidu BeFlex pro komplexní odplevelení ozimých obilnin

 • BeFlex + Chlortoluron 500 (0,3 + 1,5–2,0 l/ha),
 • BeFlex + Fenix (0,3 + 0,3 l/ha),
 • BeFlex (0,5 l/ha),
 • BeFlex + Foker (0,3 + 0,05 l/ha) - odplevelení bez trávovitých plevelů

Fenix

Chundelka metlice a další jednoleté trávovité plevele (lipnice roční, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý, psárka polní) v ozimé pšenici a ozimém ječmeni již po aplikaci tohoto herbicidu, na rozdíl od bájného ptáka Fénixe, z popela nepovstanou. O to se postará vysoká koncentrace účinné látky flufenacet (480 g/l), která má za úkol, aby spolehlivě ničila jednoleté trávovité plevele, a také aby zabránila druhotnému zaplevelení a vzcházení další vlny těchto plevelů, díky dlouhodobému reziduálnímu účinku. Přípravek Fenix můžete využít na podzim preemergentně ihned po zasetí (likvidace psárky polní PRE v plné registrované dávce 0,5 l/ha) nebo postemergentně po vzejití obilniny, jakmile jsou vidět kolejové řádky (1.–3. list obilniny). Pěstování následných plodin včetně řepky je bez omezení.

Doporučené použití herbicidu Fenix v ozimé pšenici a ječmeni

 • Fenix + BeFlex (0,3 + 0,3 l/ha)

Vhodná alternativa ke kombinaci účinných látek flufenacet + diflufenican, která je obsažena v celé řadě přípravků s různými obchodními názvy. Použití této kombinace obsahující flufenacet (Fenix) a unikátní účinnou látkou beflubutamid (BeFlex) zajistíte nejen antirezistentní strategii, ale také si zajistíte spolehlivý účinek vůči jednoděložným trávovitým a dvouděložným plevelům. Tato kombinace dle zkušeností z praxe vykazuje i velmi dobrý účinek na sveřepy.

 • Fenix + Foker (0,3 + 0,075 l/ha)

Tato kombinace zajistí komplexní odplevelení včetně chundelky metlice, lipnice roční, jednoletých dvouděložných plevelů včetně hluchavek, zemědýmů, rozrazilů, violek, heřmánků, svízele, výdrolu řepky aj. s využitím synergicky se doplňujících 3 účinných látek.

Foker

Herbicidní přípravek se zaměřením na plevele spodního patra včetně svízele přítuly, violky, rozrazilu, máku vlčího, výdrolu řepky a mnoha dalších dvouděložných plevelů. Obsahuje kombinaci účinných látek diflufenicanflorasulam. Diflufenican cílí na klíčící plevele s dlouhým reziduálním půdním účinkem a florasulam působí přes listy, kde zastavuje buněčné dělení, což vede k zastavení růstu plevelů. Příznakem jsou chlorózy a nekrózy, následuje postupné zavadnutí a vyschnutí plevele.

Plevele za ideálních podmínek odumírají do cca 10 dnů. Foker má také široké aplikační okno, je možné ho aplikovat na podzim, ale má registraci i na jaře až do fáze 2. kolénka obilniny. Proto nikdy nezůstane na skladě. Jeho nespornou výhodou je výborný ekotoxikologický profil, který umožňuje jeho použití bez větších omezení. Je registrován nejen do všech ozimých obilnin, ale i do jarní pšenice, jarního ječmene a semenářských porostů trav.

Doporučené podzimní použití herbicidu Foker pro komplexní odplevelení ozimých obilnin

 • Foker + Chlortoluron (0,075 + 2,0 l/ha) - lze i na jaře,
 • Foker + Fenix (0,075 + 0,3 l/ha) - pouze ozimá pšenice a ozimý ječmen,
 • Foker + Beflex (0,05 + 0,3 l/ha) - bez jednoděložných plevelů.

Chlortoluron 500

Herbicidní přípravek Chlortoluron 500 obsahuje praxí velmi odzkoušenou a spolehlivou účinnou látku chlortoluron (500 g/l). Přípravek je určen proti chundelce metlici, psárce polní, lipnici roční, jednoletým jedno- a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách a máku. Je výborným partnerem do TM kombinací s většinou používaných herbicidů v ozimých obilninách na podzim, ale i časně na jaře. Především na podzim toho využijeme v kombinaci s již zmíněným BeFlexem či Fokrem. Obdobné uplatnění najde Chlortoluron 500 na podzim i na jaře se Sekatorem OD. Na trhu je celou řadu let cenově zajímavý balíček Chlortoluron 500 se Sekatorem OD, který je určen primárně pro jarní komplexní odplevelení, ale s úspěchem jej lze použít i na podzim např. do brzo setých obilnin, kde dochází k bujnému rozvoji plevelů. Oba přípravky v balíčku jsou povoleny pro podzimní i jarní aplikaci v ozimých obilninách.

Doporučené podzimní použití herbicidu Chlortoluron 500 pro komplexní odplevelení ozimých obilnin je již plně zmíněno v předešlých doporučeních u přípravku Beflex a Foker.

Nedovolte plevelům na vašich polích vyhrát nad dobrem a potlačte jejich vývoj na samém začátku podzimní vegetace za pomoci super zbraní od společnosti AgroProtec v podobě přípravků Beflex, Fenix, Foker a Chlortoluron 500. Získáte tak prostor, živiny a vodu pro vaše obilniny, které se vám za to odmění odpovídajícím vývojem a vysokým výnosem.

Kombinace Fenix + Foker (0,3 + 0,075 l/ha) zajistí komplexní odplevelení ozimé pšenice s využitím 3 účinných látek
Kombinace Fenix + Foker (0,3 + 0,075 l/ha) zajistí komplexní odplevelení ozimé pšenice s využitím 3 účinných látek

Chlortoluron 500 + Foker (2,0 + 0,075 l/ha) má flexibilní možnost aplikace na podzim i na jaře
Chlortoluron 500 + Foker (2,0 + 0,075 l/ha) má flexibilní možnost aplikace na podzim i na jaře

Související články

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

14. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 168x

Proti plevelům v obilninách na jaře

14. 04. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 195x

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

13. 04. 2024 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 217x

Možnosti jarní regulace trávovitých plevelů v porostech ozimých obilnin

27. 03. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 479x

Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření

28. 02. 2024 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 877x

Další články v kategorii Plevele

detail