BASF
BASF
BASF

AGRA

SEKATOR OD

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Podzimní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Spektrum účinnosti

Podzimní aplikace

- plevele citlivé - výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský;

- plevele méně citlivé - rozrazil břečťanolistý, violky.

Jarní aplikace

- plevele citlivé - svízel přítula, pcháč oset, plevele heřmánkovité, merlík bílý, ptačinec žabinec, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka;

- plevele méně citlivé - violka rolní, opletka obecná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

Růstové fáze plevelů:

- plevele dvouděložné jednoleté: vzcházení až 6 pravých listů, tj. BBCH 09–16

- svízel přítula: do 6 přeslenů, tj. BBCH 16

- pcháč oset: fáze přízemní růžice až 10 % konečné velikosti, tj. BBCH 30–31

Po ošetření ječmene ozimého přípravkem Sekator OD může dojít k projevům fytotoxicity - snížení výšky rostlin, změna habitu rostlin (zakrnění, deformace), změny barvy rostlin (zesvětlení, nekrózy). K těmto projevům může dojít zejména v případě, kdy je plodina vystavena stresu poklesem teplot, nadměrnými srážkami, zamokřením nebo kombinací různých stresových faktorů.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení!

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na velikost a/ nebo kvalitu výnosu ošetřených rostlin nebo rostlinných produktů především v případě, že byly vystaveny stresu poklesem teplot, nadměrnými srážkami, zamokřením nebo kombinací různých stresových faktorů!

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem.

Přípravek je v půdě odbouráván převážně mikrobiálně a nebezpečí pro následné plodiny při normálním průběhu počasí a dodržení dávek nehrozí. Dlouhodobé sucho (srážky méně než 150 mm během vegetační sezony po aplikaci) a chladné období po aplikaci však mohou odbourání zpomalit. Dále může být odbourání zpomaleno použitím kombinací s jinými přípravky.

Rovněž na alkalických půdách může dojít ke zpomalení odbourání.

Pokud mezi aplikací přípravku a výsevem spadlo méně než 150 mm srážek a uplynulo méně než 120 dní, ozimá řepka, hořčice či letní meziplodiny při souhrnu nepříznivých okolností mohou být poškozeny. Pro posílení jistoty doporučujeme po jarní aplikaci přípravku Sekator OD, pokud má být v daném roce vysévána ozimá řepka nebo hořčice či různé směsky pro zelené hnojení, provést před výsevem zpracování půdy do hloubky 15–20 cm. Při jejich výsevu bez zpracování půdy může dojít k poškození těchto plodin.

Po aplikaci přípravku Sekator OD nevysévat řepku, hořčici a další letní meziplodiny na pozemcích s alkalickou půdou. Po aplikaci přípravku Sekator OD na alkalických půdách je zvýšené nebezpečí poškození následné ozimé řepky, hořčice a dalších letních meziplodin.

Na jaře následujícího roku lze vysévat libovolnou plodinu.

Pokud bylo vzhledem k poškození mrazem či z jiných důvodů nutno zlikvidovat porost obilniny ošetřený na jaře, lze 15 dní po aplikaci přisévat jarní pšenici nebo po orbě či zpracování půdy do hloubky 15–20 cm jarní pšenici či jarní ječmen. Po jejich sklizni lze v tomto případě vysévat libovolnou plodinu bez omezení.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní

5

0

0

0

Pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé - podzimní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, pcháč oset
Ječmen jarní POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté mimo pcháč oset
Ječmen ozimý POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, pcháč oset
Ječmen ozimý POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté mimo pcháč oset
Ječmen ozimý POST na podzim, 12–23 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST na podzim, 12–23 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, violka, rozrazil
Pšenice jarní POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté mimo pcháč oset
Pšenice jarní POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, pcháč oset
Pšenice ozimá POST na podzim, 12–23 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, violka, rozrazil
Pšenice ozimá POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, pcháč oset
Pšenice ozimá POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté mimo pcháč oset
Pšenice ozimá POST na podzim, 12–23 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST na podzim, 12–23 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, violka, rozrazil
Tritikale ozimé POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, pcháč oset
Tritikale ozimé POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté mimo pcháč oset
Tritikale ozimé POST na podzim, 12–23 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST na podzim, 12–23 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, violka, rozrazil
Žito ozimé POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,15 l 200–300 l max. 1×, pcháč oset
Žito ozimé POST na jaře, 21–29 BBCH nebo 32 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté mimo pcháč oset
Žito ozimé POST na podzim, 12–23 BBCH AT 0,1 l 200–300 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
detail