Chemap Agro s.r.o.

BEFLEX

Účinná látka

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, violka rolní, hluchavky, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský, výdrol řepky olejky.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 09–25, tj. vzcházení až plné odnožování.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: BBCH 09–16, tj. vzcházení až 6 listů.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině za vegetační sezonu, na podzim.

Dávka vody: 200–400 l/ha.

V případě nepříznivých podmínek počasí při aplikaci přípravku, např. vysoké srážky a intenzivní sluneční záření, nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - chlorózy na listech ošetřované plodiny.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku BeFlex.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST BBCH 09–25, tj. vzcházení až plné odnožování, plevele BBCH 09–16, tj. vzcházení až 6 listů AT 0,5 l 200-400 l max. 1×, na podzim
Pšenice ozimá POST BBCH 09–25, tj. vzcházení až plné odnožování, plevele BBCH 09–16, tj. vzcházení až 6 listů AT 0,5 l 200-400 l max. 1×, na podzim
Tritikale ozimé POST BBCH 09–25, tj. vzcházení až plné odnožování, plevele BBCH 09–16, tj. vzcházení až 6 listů AT 0,5 l 200-400 l max. 1×, na podzim
Žito ozimé POST BBCH 09–25, tj. vzcházení až plné odnožování, plevele BBCH 09–16, tj. vzcházení až 6 listů AT 0,5 l 200-400 l max. 1×, na podzim
detail