BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Pryskyřník plazivý

Latinský název: Ranunculus repens L.
Slovenský název: Iskerník plazivý
Německý název: Kriechender Hahnenfuß
Anglický název: Creeping buttercup
Bayer kód: RANRE
Proseeds

Čeleď

Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Klasifikace plevelu

Vegetativně se množící vytrvalý plevel s plazivou zakořeňující lodyhou.

Výskyt

Lokálně méně významný plevel.

Vyskytuje se převážně na loukách, pastvinách, trávnících a zahradách. Výskyt na orné půdě signalizuje podmáčení.

Popis rostliny

Nižší bylina s plazivými listovými výhonky zakořeňujícími svazčitými kořeny. Výhony jsou dlouhé přes 50 cm.

Přízemní listy jsou trojčetné, řapíkaté, lístky trojdílné, na okrajích nepravidelně zubaté. Květy jsou žluté. V prvním roce vytváří listovou růžici. V následujícím roce vytváří kořenující výhony.

Plody jsou nažky 2 – 3 mm dlouhé. Na jednom výhonu dozrává až 100 nažek, které mají po dozrání malou klíčivost. Klíčivost si v půdě zachovávají velmi dlouho. Nejlépe vzcházejí z hloubky 1 – 2 cm. Limitní hloubka vzcházení je 4 cm.

Popis plodu

Nažky vejcovité, slabě smáčklé, 2,5–3,5 mm dlouhé, lysé, hnědavé, zobánek až 1 mm dlouhý, slabě hákovitě zakřivený.

Doba květu

V.–VIII.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativní a vegetativní cestou. Po celou dobu vegetace tvoří výhony. Po pozemku se dokáže prostřednictvím výhonů poměrně rychle stěhovat. Šíři se nažkami osivem a vegetativně na vlhkých a vápnem chudých loukách a pastvinách, kde rostliny vykvétají a dozrají.
detail