BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rozrazil břečťanolistý

Latinský název: Veronica hederifolia L. syn. Cochlidoispermum hederifolium
Slovenský název: Veronika brečtanolistá
Německý název: Efeublättriger Ehrenpreis
Anglický název: Ivy-leaved speedwell
Bayer kód: VERHE
Varistar

Čeleď

Krtičníkovité - Scrophulariaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý efemérní plevel.

Výskyt

Zapleveluje především ozimé obilniny, v menší míře i jarní, luskoviny, cukrovku a krmnou řepu, prořídlé porosty jetelovin a ostatních víceletých pícnin, louky, pastviny a vinice.

Popis rostliny

Lodyha je poléhavá až vysoupavá, bohatě větvená, chlupatá a dosahuje velikosti 5-40 cm.

Listy jsou řapíkaté, okrouhlé až trojboce vejčité, na bázi srdčité, tmavozelené a porostlé trichomy.

Reprodukční šíření

Klíčí při nízkých teplotách pozdě na podzim, v zimě a v předjaří, často přezimuje v děložních listech a časně na jaře se rozrůstá.
detail