BASF
BASF
BASF

AGRA

Rozrazil břečťanolistý

Latinský název: Veronica hederifolia L. syn. Cochlidoispermum hederifolium
Slovenský název: Veronika brečtanolistá
Německý název: Efeublättriger Ehrenpreis
Anglický název: Ivy-leaved speedwell
Bayer kód: VERHE
Limagrain

Čeleď

Krtičníkovité - Scrophulariaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý efemérní plevel.

Výskyt

Zapleveluje především ozimé obilniny, v menší míře i jarní, luskoviny, cukrovku a krmnou řepu, prořídlé porosty jetelovin a ostatních víceletých pícnin, louky, pastviny a vinice.

Popis rostliny

Lodyha je poléhavá až vysoupavá, bohatě větvená, chlupatá a dosahuje velikosti 5-40 cm.

Listy jsou řapíkaté, okrouhlé až trojboce vejčité, na bázi srdčité, tmavozelené a porostlé trichomy.

Popis plodu

Lysé, kulovité, mělce 4laločné, 3–4 mm dlouhé, 4–6 mm široké dvoupouzdré tobolky. Semena v obrysu široce eliptická, 2,6–3,1 mm dlouhá, matná, světle žlutá, nevýrazně příčně svraskalá, na břišní straně s hlubokou dutinou.

Doba květu

Od sejití sněhu–V.

Reprodukční šíření

Klíčí při nízkých teplotách pozdě na podzim, v zimě a v předjaří, často přezimuje v děložních listech a časně na jaře se rozrůstá.
detail