BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Kozlíček polní

Latinský název: Valerianella locusta (L.) Laterr
Limagrain

Zařazení

kozlíkovité - Valerianaceae

Technologie

Syn.: Kozlíček polníček Lidový název: Polníček

Ozimé až jednoleté byliny. Lodyha 5 až 45 cm vysoká, jemně rýhovaná, vidličnatě větvená. Dolní listy obvykle v chudé a za plodu odumírající růžici, kopisťovitě, celokrajné, listy ve vyšších patrech úzce podlouhlé nebo úzce až čárkovitě kopinaté, celokrajné nebo v dolní polovině s 1 až 2 páry zubů. Květy nahloučeny v hustých, mnohokvětých vidlanech, v rozsochách pod květenstvím bez jednotlivých květů. Koruna v průměru do 3,5 mm, namodrale bílá. Kvete v IV až V.

Stanoviště:
Pole, okraje cest, vinice, zahrady, louky, meze, náspy, trávníky, zdi, skály, preferuje půdy čerstvě vlhké, těžší, někdy i písčité, slabě kyselé až zásadité.

Zdroj: botanika.wendys.cz

Fungicidy

AMYLO-X WG    |  ENERVIN SC    |  SONATA    | 

Insekticidy

LEPINOX PLUS  Koupit přípravek  | 

Ostatní přípravky

HF-MYCOL    | 
detail