Chemap Agro s.r.o.

Pilatka ovocná

Latinský název: Priophorus padi (L.)
Slovenský název: Piliarka ovocná
Německý název: Weissfüsige kirschblattwespe
Anglický název: plum leaf sawfly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae

Hostitelské rostliny

Třešně, slivoně, meruňky, broskvoně, hloh, jeřáb, maliník, ostružiník a jiné dřeviny

Škodlivost

Listy jsou zprvu skeletované, později jsou v nich vykousané díry, nebo jsou ožrané úplně.

Hospodářský význam

Vyskytuje se často a způsobuje vážné škody tím, že snižuje úrodu a oslabuje stromy.

Popis

Dospělci jsou 5-8 mm dlouzí, černí se světle žlutýma nohama a nažloutlými, vzácněji zahnědlými křídly.

Larvy jsou zelené. Na každém článku mají 3 příčné řady bělavých bradavek. Při podráždění se svíjejí a spouštějí k zemi.

Životní cyklus

Samičky kladou vajíčka koncem dubna a začátkem května na rub listů do řady podél hlavního žebra. Larvy zpočátku listy skeletují a dírkují, později je ožírají celé. Kuklí se koncem května v hnědavých zápředcích, upředených mezi listy nebo v  trhlinách kůry. Pilatky 2. generace létají od poloviny června, 3. generace v září a říjnu. Larvy přezimují v zemi.
detail