BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DIFURE PRO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

100–500 l/ha

postřik

14 dnů

Zákaz, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

cukrovka, řepa krmná

ošetřené nadzemní části nepoužívat pro krmení hospodářských zvířat

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrová a krmná řepa

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Cukrovka Padlí řepné od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Cukrovka Rez řepná od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Řepa krmná Rez řepná od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Řepa krmná Padlí řepné od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
detail