Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

DIFURE PRO

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

100–500 l/ha

postřik

14 dnů

Zákaz, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

cukrovka, řepa krmná

ošetřené nadzemní části nepoužívat pro krmení hospodářských zvířat

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrová a krmná řepa

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Cukrovka Padlí řepné od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Cukrovka Rez řepná od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Řepa krmná Rez řepná od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Řepa krmná Padlí řepné od BBCH 40 21 0,6 l 100–500 l max. 2×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail