BASF
BASF
BASF

AGRA

FLINT PLUS

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Skládkové choroby: moniliová hniloba (Monilinia fructigena); plíseň šedá (Botrytis cinerea); alternariové hniloby (Alternaria spp.); peniciliová hniloba (Penicillium expansum); gleosporiová hniloba (Gleosporium fructigena, G. album).
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Dávka aplikační kapaliny: 300–1000 l/ha. Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.
Interval mezi ošetřeními: 7-14 dní
Maximální počet ošetření za vegetaci: 3×
Přípravek se aplikuje rosením nebo postřikem schválenými pozemními aplikátory.
Přípravek aplikujte tak, aby nedošlo k zasažení sousedních porostů!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Flint Plus nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny QoI fungicidů (např. kresoxym-methyl, pyraclostrobin, trifloxystrobin ) vícekrát než 3× v průběhu vegetace. Při použití proti strupovitosti neaplikujte přípravky ze skupiny QoI fungicidů kurativně a po sobě, bez přerušení ošetřením fungicidem s odlišným mechanizmem působení. Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob

MInoritní registrace - ovocné a okrasné školky

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ovocné školky, okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik, rosení

max. 3× za rok

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ovocné a okrasné školky pod 50 cm

4

4

4

4

ovocné a okrasné školky 50–150 cm

6

6

6

6

ovocné a okrasné školky nad 150 cm

20

14

9

6

Ovocné a okrasné školky 50 – 150 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Na těchto pozemcích lze přípravek aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Ovocné a okrasné školky nad 150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Skládkové choroby 14 0,6 kg /1m výšky koruny (max. 1,8 kg/ha) max. 3×
Hrušeň Padlí jabloňové 14 0,6 kg /1m výšky koruny (max. 1,8 kg/ha) max. 3×
Hrušeň Strupovitost hrušně 14 0,6 kg /1m výšky koruny (max. 1,8 kg/ha) max. 3×
Jabloň Strupovitost jabloně 14 0,6 kg /1m výšky koruny (max. 1,8 kg/ha) max. 3×
Jabloň Skládkové choroby 14 0,6 kg /1m výšky koruny (max. 1,8 kg/ha) max. 3×
Jabloň Padlí jabloňové 14 0,6 kg /1m výšky koruny (max. 1,8 kg/ha) max. 3×
Okrasné školky Padlí - 1,2 kg 200–1000 l max. 3× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné školky Rzi - okrasné rostliny - 1,2 kg 200–1000 l max. 3× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné školky Rzi - ovocné dřeviny - 1,2 kg 200–1000 l max. 3× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné školky Padlí - 1,2 kg 200–1000 l max. 3× za rok, minor. reg. ÚKZÚZ
detail