Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

FRELIZON

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, tritikale, ječmen, žito, oves

100–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, tritikale, ječmen, oves, žito

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Oves jarní Rez ovesná 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Oves ozimý Rez ovesná 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Žito jarní Rez žitná 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 1,25 l 100–400 l max. 1×
detail