BASF
BASF
BASF

AGRA

GEOXE 50 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jabloň, hrušeň

300–1500 l/ha

postřik, rosení

max. 2×

7 dnů

Účinnost byla ověřena na Gleosporium album (kruhová hnědá hniloba jablek), Botrytis cinerea (šedá hniloba) a Penicilium expansum (peniciliová hniloba).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jabloně, hrušně

12

7

6

6

Za účelem ochrany vodních organizmů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Skládkové choroby 74–89 BBCH 3 0,45 kg 300–1500 l max. 2×, interval mezi aplikacemi 7 dnů
Jabloň Skládkové choroby 74–89 BBCH 3 0,45 kg 300–1500 l max. 2×, interval mezi aplikacemi 7 dnů
detail