BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

IMPULSE SUPER

Účinná látka

Charakteristika

Další registrovaný obchodní název přípravku Falcon 460 EC.
Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně pšenice, ječmene, révy a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.
Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- réva: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 16 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 10 m, při 75 % redukci na 7 m a při 90 % redukci na 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- obilniny: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 7 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody: v pšenici a ječmeni 200–400 l/ha, v révě 300–1000 l/ha

Nejvyšší počet aplikací v roce a plodině:

Termín ošetření: pšenice, ječmen v BBCH 32–61, réva v BBCH 57–81

Interval mezi aplikacemi: pšenice, ječmen: 14–21 dnů; réva: 8–14 dnů

V révě se nižší koncentrace z uvedeného rozmezí použije při nižším infekčním tlaku.

Přípravek vykazuje v pšenici vedlejší účinnost proti braničnatce pšeničné.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku ze skupiny azolů nebo kombinaci azolů a aminů (aminy např.: fenpropimorph, fenpropidin, spiroxamin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku životního cyklu houby. Nespoléhejte na případný kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
7
4
4
4
réva
16
10
7
6

Při aplikaci přípravku do obilnin: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Při aplikaci přípravku do révy: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Ječmen jarní Rzi - obilní BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Pšenice jarní Rzi - obilní BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rzi - obilní BBCH 32–61 35 0,6 l 200–400 l
Réva vinná Padlí révové do BBCH 61 (počátek kvetení) 14 0,15-0,2 l max. 500 l neošetřovat stolní odrůdy révy vinné
Réva vinná Padlí révové od BBCH 61 (počátek kvetení) 14 0,3-0,4 l max. 1000 l neošetřovat stolní odrůdy révy vinné
detail