BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

KANTIK

Účinná látka

KANTIK

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Použití v množitelských porostech pšenice jarní a ječmene ozimého konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Rez pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
detail