Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

KANTIK

Účinná látka

KANTIK

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Použití v množitelských porostech pšenice jarní a ječmene ozimého konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Žito ozimé Rez pšeničná 30–61 BBCH 42 2 l 200–400 l max. 2×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail