BASF
BASF
BASF

AGRA

MELODY COMBI 65,3 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Za účelem ochrany podzemní vody přípravek neaplikujte na půdách s nízkým obsahem jílu (< 8 %).
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 10 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

200–1000 l/ha
(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

4× za rok
(proti červené spále max. 3× za rok)

10 dnů

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti černé skvrnitosti révy v dávce 0,9–1,2 kg/ha.

Aplikace přípravku může vyvolat zpomalení kvasného procesu při spontánním kvašení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva

10

7

6

6

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová 16–61 BBCH 28 0,9 kg 200–500 l Max. 4×/rok, hrozny moštové
Réva vinná Bílá hniloba - réva vinná 71–81 BBCH 28 1,8 kg 200–1000 l Max. 4×/rok, hrozny moštové
Réva vinná Červená spála révy vinné 16–81 BBCH 28 0,9-1,2 kg 200–1000 l Max. 3×/rok, hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová 61–81 BBCH 28 1,8 kg 200–1000 l Max. 4×/rok, hrozny moštové
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva 61–81 BBCH 28 1,2-1,8 kg 200–1000 l Max. 4×/rok, hrozny moštové
detail