BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MONCUT 40 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku flutolanil vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

Doporučení

Max. počet ošetření: 1×
Ošetření se provádí formou ULV (ultra-low-volume) postřiku před vysazováním brambor nebo při výsadbě brambor aplikátory umístěnými na sazeči.
Při aplikaci je nezbytné zajistit rovnoměrné pokrytí hlíz po celém povrchu.
Sadba musí být čistá, zdravá, bez mechanického poškození nebo příznaků hniloby.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.
K zabránění úletu postřikové jíchy je třeba zařízení vybavit impregnovanou látkou.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Kořenomorka bramborová Ošetření se formou ULV (ultra-low-volume) postřiku před vysazováním nebo při výsadbě aplikátory umístěnými na sazeči AT 0,2 l
detail