BASF
BASF
BASF

AGRA

VINCARE

Účinná látka

VINCARE

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásmy 7 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací v roce: 4

Interval mezi aplikacemi: min. 10 dní

Termín aplikace: při prvních příznacích napadení

Aplikace přípravku může vést ke zpoždění spontánního kvašení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
réva
7
6
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 35 2 kg max. 1000 l
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 35 1 kg max. 500 l
detail