BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BANVEL 480 S

Účinná látka

Balení

4 × 5 l

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě kapalného koncentrátu pro ředění vodou určený především k postemergentnímu hubení širokolistých plevelů v obilninách a hubení plevelů odolných k atrazinu v kukuřici.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

BANVEL 480 S

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

V případě, že po aplikaci přípravku Banvel 480 S dojde k výraznému poklesu teplot, hrozí možnost poškození porostů. Optimální termín ošetření je při teplotách mezi 10–25 °C. Neošetřujeme v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky. Nedoporučuje se ošetřovat porosty poškozené mrazem, suchem nebo chorobami a škůdci.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná

Působení

Účinná látka proniká do rostlin kořeny a listy. Nepříznivě ovlivňuje fotosyntézu a dělení buněk. Způsobuje deformaci listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. Vyznačuje se vysokou tolerancí vůči ošetřovaným rostlinám.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele:

- jednoleté a dvouleté plevele: ambrosie pelyňkolistá (Ambrosia elatior), pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora), drchnička rolní (Anagallis arvensis), pohanka svlačcovitá (Polygonum convolvulus), durman obecný (Datura stramonium), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), heřmánky (Matricaria spp.), pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis), hořčice (Sinapis spp.), ptačinec žabinec (Stellaria media), chrpy (Centaurea spp.), rdesna (Polygonumspp.), ibišek trojdílný (Hibiscus trionum), rmeny (Anthemis spp.), kapustka obecná (Lapsana communis), rožce (Cerastium spp.), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), kolenec rolní (Spergula arvensis), starčky (Senecio spp.), konopice napuchlá (Galeopsis tetrahit), svízel přítula (Galium aparine), kopřiva žahavka (Urtica urens), šrucha zelná (Portulaca oleracea), laskavce (Amaranthus spp.), šťovíky (Rumex spp.), lebedy (Atriplex spp.), tolice jetelová (Medicago lupulina), lilek černý (Solanum nigrum), truskavec ptačí (Polygonum aviculare), mák vlčí (Papaver rhoeas), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti), vikev (Vicia spp.), merlíky (Chenopodium spp.), výdrol slunečnice (Helianthus annuus), mléče (Sonchus spp.), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), penízek rolní (Thlaspi arvense);

- víceleté plevele: čekanka obecná (Cichorium intybus), popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), jitrocele (Plantago spp.), sedmikráska vytrvalá (Bellis perennis), mléč rolní (Sonchus arvensis), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), opletník plotní (Calystegia sepium), šťovíky (Rumex spp.), pcháč oset (Cirsium arvense), vesnovka obecná (Lepidium draba), pelyňky (Artemisia spp.).

Doporučení

Kukuřice se ošetřuje postemergentně, zpravidla ve stadiu 3–5 listů (BBCH 13–15), maximálně do 8 listů (BBCH 18), kdy plevele mají 2–4 pravé listy (BBCH 12–14). Dávku přípravku lze přizpůsobit podle citlivosti plevelů, vhodnosti podmínek pro účinnost v době aplikace nebo intenzity zaplevelení.

Ošetření pastvin se provádí postemergentně v době intenzivního růstu plevelů. Optimální růstová fáze plevelů je BBCH 12–14 (2–4 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty). Ošetření se provádí v období jaro – léto v růstové fázi trav od 3 listů (BBCH 13) do konce odnožování (BBCH 29). Pastviny neošetřujeme v prvním roce po zasetí.

Ošetření trávníků se provádí postemergentně v době intenzivního růstu plevelů. Optimální růstová fáze plevelů je BBCH 12–14 (2–4 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty). Ošetření se provádí v období jaro – léto v růstové fázi trav od 3 listů (BBCH 13) do konce odnožování (BBCH 29). Trávníky neošetřujeme v prvním roce po zasetí. V dávce 0,375 l/ha přípravek nedostatečně účinkuje proti jitroceli, pampelišce lékařské a černohlávku obecnému.

Ošetření úhorových ploch se provádí postemergentně v době intenzivního růstu plevelů. Optimální růstová fáze plevelů je BBCH 12–14 (2–4 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty), pcháč by měl být ve fázi růžice o průměru max. 5 cm, svlačce by měly narůst min. 15 cm. Ošetření se provádí v období jaro - časné léto.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Neošetřujte v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky. Optimální termín ošetření je při teplotách mezi 10 °C – 25 °C.

Příležitostně mohou být pozorovány projevy fytotoxicity typické pro herbicidy ze skupiny „syntetických auxinů“ (chlorózy, deformace, zbrzdění růstu), obzvláště v případě, že po aplikaci dojde k výraznému poklesu teplot. Tyto projevy jsou obvykle přechodného charakteru a nemají vliv na výnos.

Doporučuje se ověřit si v malém měřítku citlivost jednotlivých druhů trav, zvláště pak u nových odrůd.

Použití přípravku v inbred liniích bez předchozího ověření citlivosti na menším počtu rostlin se nedoporučuje.

V normálním osevním postupu může být pěstována jakákoli následná plodina. Použití orby v případě setí meziplodin krátce po aplikaci nebo náhradní plodiny po předčasném zrušení porostu snižuje riziko poškození plodiny.

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Přípravek se aplikuje max. 1× za rok.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek se aplikuje postřikem.

Ihned po skončení postřiku důkladně propláchněte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pastviny
5
5
0
0
čirok, kukuřice, trávníky a  úhorové plochy
5
0
0
0

Popis mísitelnosti

Herbicid Banvel 480 S je jedním z nejvíce žádaných herbicidů do tank-mixů nejen v obilninách, ale i v kukuřici. Účinkuje prakticky proti všem dvouděložným plevelům (přes dvěstě druhů) včetně vytrvalých.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST od 3. do 5. listu AT 0,5-0,6 l 200-400 l Plevele 2-4 pravé listy
Pastviny POST od 3. listu do konce odnožování 30 1 l 200-400 l Plevele 2-4 pravé listy, max. 2x za vegetaci, neošetřovat v 1. roce po zasetí
Šalvěj lékařská POST po výsevu 2–4 pravé listy do začátku prodlužovacího růstu, po sklizni - březen až duben, max. 2x AT 0,15-0,25 l 200-400 l Semenářský porost, minor. reg. VUPT
Trávníky POST od 3. listu do konce odnožování 30 0,375 l 100-400 l Plevele 2-4 pravé listy, max. 2x za vegetaci, neošetřovat v 1. roce po zasetí
Úhorové plochy POST v době intenzivního růstu plevelů 30 1 l 200-400 l Plevele 2-4 pravé listy, pcháč ve fázi růžice, svlačec min 15 cm, max. 1x za vegetaci
detail