BASF
BASF
BASF

AGRA

BASAMID - plevele

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Bezpečnostní opatření:
SPo5: Ošetřený prostor (skleník) vyvětrejte

Riziko pro vodní organismy:
- SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
- DO: Při aplikaci přípravku na podzim po sklizni je nezbytné zakrýt ošetřenou plochu nepropustnou fólií po dobu 13 týdnů. Při aplikaci přípravku na jaře před výsadbou je nezbytné zakrýt ošetřenou plochu nepropustnou fólií po dobu 4 týdnů.
- DO: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám.
- DO: Při aplikaci na jaře před výsadbou, doba zakrytí fólií 4 týdny:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Riziko pro ptáky: DO: Pro akceptovatelné riziko pro ptáky je nezbytné, aby nepropustná fólie na půdě byla nejméně 4 týdny.

Riziko pro savce: DO: Pro akceptovatelné riziko pro savce je nezbytné, aby nepropustná fólie na půdě byla nejméně 4 týdny.

Riziko pro životní prostředí: SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku dazomet, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Doporučení

Přípravek aplikujte minimálně 30 dnů před setím nebo sázením.

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, jahodník, okrasné rostliny, ovocné dřeviny, ovocné plodiny, pěstební substráty, réva, ředkvička, trávníky, mrkev, zelenina listová, zelenina plodová

rozhoz

1× za 3 roky na stejném pozemku

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Při aplikaci na jaře před výsadbou, doba zakrytí fólií 4 týdny: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRS příprava půdy pro pěstování, venkovní prostory 30 300 kg plevele, pouze brambory sadbové
Jahodník PRS příprava půdy pro pěstování, chráněné prostory 30 300 kg plevele
Listová zelenina PRS příprava půdy pro pěstování, chráněné prostory 30 300 kg plevele
Listová zelenina PRS příprava půdy pro pěstování, venkovní prostory 30 300 kg plevele
Mrkev PRS příprava půdy pro pěstování, venkovní prostory 30 300 kg plevele
Okrasné rostliny PRS příprava půdy pro pěstování, venkovní prostory 30 300 kg plevele
Okrasné rostliny PRS příprava půdy pro pěstování, chráněné prostory 30 300 kg plevele
Ovocné dřeviny PRS příprava půdy pro pěstování, venkovní prostory 30 300 kg plevele, ovocné dřeviny a plodiny
Plodová zelenina PRS příprava půdy pro pěstování, chráněné prostory 30 300 kg plevele, zelenina plodová mimo kukuřice cukrová
Réva vinná PRS příprava půdy pro pěstování, chráněné prostory 30 300 kg plevele
Réva vinná PRS příprava půdy pro pěstování, venkovní prostory 30 300 kg plevele
Ředkvička PRS příprava půdy pro pěstování, venkovní prostory 30 300 kg plevele
Ředkvička PRS příprava půdy pro pěstování, chráněné prostory 30 300 kg plevele
Trávníky PRS příprava půdy pro pěstování při zakládání a obnově trávníků 30 500 kg plevele
detail