BASF
BASF
BASF

AGRA

BLAST

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Galera Podzim.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, picloram a aminopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

150–300 l/ha

postřik

Spektrum herbicidní účinnosti:

- citlivé plevele: heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý, chrpa modrák, mák vlčí, pomněnka rolní, merlík bílý;

- méně citlivé plevele: penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula.

Přípravek Galera Podzim se aplikuje na chrpu modrák do fáze 1 pravého listu (BBCH 11), na merlík bílý do fáze, kdy jeho stonek dosáhne do výšky 5 cm, na heřmánkovec přímořský do fáze 5 pravých listů (BBCH 15), na heřmánek pravý do fáze 9 pravých listů (BBCH 19), na mák vlčí do fáze 4 pravých listů (BBCH 14), na pomněnku rolní, penízek rolní a kokošku pastuší tobolku do fáze 2 pravých listů (BBCH 12), svízel přítulu do fáze 3 přeslenů (BBCH 13). Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek přípravku.

V řepce ozimé se Galera Podzim používá v postemergentní aplikaci na podzim od 2. listu řepky ozimé (BBCH 12). Aplikaci lze provádět do doby, kdy průměrné denní teploty dosahují 8 °C a více a plevelné rostliny jsou ve fázi vegetačního růstu.

Následné plodiny:

V případě zaorávky ozimé řepky ošetřené přípravkem Galera Podzim (za podmínky promísení půdního profilu na minimálně 10 cm) může být jako náhradní plodina vyseta jarní řepka, hořčice bílá, pšenice jarní, ječmen jarní a kukuřice. Výsev náhradní plodiny je možný 1 měsíc po zaorávce ozimé řepky.

Jako následné plodiny mohou být vysety pšenice ozimá, ječmen ozimý a jílek vytrvalý (případně opět ozimá řepka).

Papriku, rajčata, kořenovou zeleninu, luskoviny (hrách, sója, bob, lupina, fazole), jeteloviny (jetel, vojtěška), brambory, slunečnici a cukrovku lze vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace.

Po ošetření plodiny přípravkem Galera Podzim mohou zůstávat po sklizni v půdě a slámě rezidua přípravku. K urychlení odbourávání těchto reziduí je třeba slámu rozřezat a co nejdříve po sklizni zapravit. Rezidua účinných látek v rostlinných zbytcích, které nejsou zcela rozloženy, mohou poškodit citlivé následné plodiny. Nepěstujte proto citlivé plodiny na pozemcích ošetřených přípravkem Galera Podzim. Nepoužívejte slámu z porostů ošetřených přípravkem Galera Podzim ke kompostování.

Přípravek nesmí jakkoli zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST na podzim, od 12 BBCH AT 0,2 l 150–300 l max. 2×
detail