BASF
BASF
BASF

AGRA

BOOM EFEKT

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 2 l přípravku/ ha.
DO: Aplikační dávka 7,5 a 8 l přípravku/ha (~2700 a 2880 g ú.l./ha): SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m, při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jehličnany

500 l/ha

postřik s kryty

1× za rok

lesní hospodářství

nátěr

1× za rok

lesní školky

400 l/ha

postřik

1× za rok

nezemědělská půda

100–200 l/ha

postřik

1× za rok

orná půda

100–200 l/ha

postřik

1× za rok

ovocné sady

100–200 l/ha

postřik

1× za rok

vinice

100–200 l/ha

postřik

1× za rok

železnice

100–200 l/ha

postřik

1× za rok

Spektrum účinnosti:
Boom Efekt může být aplikován jako neselektivní systémový herbicid k hubení jednoletých a víceletých plevelů v:

1. sadech, vinicích, na strništích a nezemědělských plochách a železnicích k hubení:

a) jednoletých plevelů v dávce 2,0–3,0 l/ha;

b) víceletých plevelů a to v závislosti na druhu v dávce:

- 8,0 l/ha k hubení troskutu prstnatého, když plevel dosáhne výšky 15–20 cm; 6,0–8,0 l/ha k hubení svlačce rolního v době květu; 6,0–7,0 l/ha k hubení ostružiníku v září a říjnu; 4,0+1,0 l/ha v dělené aplikaci k hubení šáchoru hlíznatého v době květu; 3,5–5,0 l/ha k hubení čiroku halepského ve fázi metání, pcháče osetu, šťovíku kadeřavého, šťovíku tupolistého a pelyňku černobýlu, když plevel dosáhne 40 cm a pampelišky lékařské; 2,5–3,5 l/ha k hubení pýru plazivého, když dosáhne výšky 25–30 cm.

Uvedené dávkování používejte při spotřebě vody 100–200 l/ha.

2. lesním hospodářství, a sice:

a) v lesních školkách smrku a borovice lesní k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů:

- v době vegetačního klidu sazenic (po vyzrání letorostů) v 1% koncentraci při použití 400 l vody na hektar s tím, že se ošetřuje celá plocha; nebo v době aktivního růstu sazenic v 2% koncentraci při použití 400 l vody na hektar s tím, že se postřik provádí mezi řádky sazenic a povinně se používá ochranný kryt.

b) v mladé výsadbě jehličnanů k hubení nežádoucích listnatých dřevin v 1,5% koncentraci při použití 500 l vody na hektar s tím, že se postřik provádí mezi řádky sazeni a povinně se používá ochranný kryt.

c) k hubení kořenových výrůstků a výhonků z pařezů listnatých stromů (dub, habr a buk) v 15% koncentraci, nátěrem řezných ploch ihned po posekání, od května do prosince.

K úplnému zničení kořenů a oddenků hlubokokořenících vytrvalých plevelů by ošetřovaná plocha neměla být kultivována alespoň 60 dní před a 28 dní po postřiku.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

apl. dávka 7,5 l a 8 l přípravku/ha

10

5

5

0

Při aplikaci v sadech a vinicích nesmí přípravek zasáhnout zelené části rostlin. Postřik provádějte pod nízkým tlakem.

Přípravek se nesmí používat v sadech mladších než 2 roky a vinicích mladších než 4 roky.

Přípravek může být fytotoxický při zasažení listů nebo zelených částí ošetřovaných rostlin a nesmí zasáhnout okolní porosty!

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Jehličnany - výsadby POST AT 1,5 % nežádoucí dřeviny
Lesní hospodářství POST potlačení pařezové výmladnosti listnáčů AT 15 %
Lesní školky POST AT 1-2 % lesní školky smrku a borovice lesní - plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Nezemědělská půda POST AT 2-8 l (s výjimkou oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel), plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Orná půda POST strniště - po sklizni AT 2-8 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Sady POST 35 2-8 l ovocné sady - plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Vinice POST 35 2-8 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Železnice POST AT 2-8 l (s výjimkou oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel), plevele jednoleté, plevele vytrvalé
detail