BASF
BASF
BASF

AGRA

CALLISTO 480 SC

Účinná látka

Balení

4 × 5 l

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro preemergentní i postemergentní hubení jednoletých dvouděložných plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici seté.

CALLISTO 480 SC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Účinná látka mesotrione obsažená v přípravku Callisto 480 SC patří do chemické skupiny triketonů. Mesotrione je inhibitorem p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenazy elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a basipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.

Spektrum účinnosti

Callisto 480 SC účinkuje proti jednoletým dvouděložným plevelům, jako jsou např. laskavce, merlíky, heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, violky, rdesna, penízek rolní, zemědým lékařský, konopice polní, tetlucha kozí pysk, lilek černý, ptačinec žabinec, svízel přítula, výdrol řepky olejky a slunečnice. Středně citlivá je ježatka kuří noha, rosička krvavá.

Vyniká účinností proti karanténním plevelům Iva xanthifolia a Ambrosia.

Přípravek je také účinný proti výdrolu brambor (výška 10–15 cm) a svízeli přítule (do stadia 1. přeslenu). Dokáže potlačit i mléče, pcháč rolní (vytrvalé rostliny), svlačec plotní, přesličku rolní.

Doporučení

Callisto 480 SC je selektivní, převážně listový preemergentní i postemergentní herbicid s doplňkovým účinkem příjmu účinné látky také kořeny plevelů. Díky tomu v protikladu k typickým listovým postemergentním herbicidům působí Callisto 480 SC i na plevele vzcházející v delším časovém období.
Pozdě vzcházející prosovité trávy (druhá a třetí vlna) nejsou samotným přípravkem zasaženy. K zajištění účinku proti takto pozvolna vzcházející ježatce kuří noze doporučujeme použití TM směsi Callisto 480 SC 0,3 l/ha + Dual Gold 960 EC 1,2 l/ha. Z důvodu eliminace případného sucha po zasetí doporučujeme za účelem brzkého odstranění konkurence plevelů časnou postemergentní aplikaci Callisto 480 SC 0,25 l/ha + Atplus 463 - 0,5% v době, kdy cílené plevele jsou ve fázi maximálně 2–4 pravých listů.

Callisto 480 SC + Atplus 463 použitý časně postemergentně zajistí:
1) spolehlivý účinek na vzešlé plevele
2) určitý reziduální účinek v půdě proti později klíčícím plevelům

Z prosovitých trav je přípravek účinný do stádia 3 listů proti ježatce kuří noze a rosičce krvavé.
Na lokalitách s výskytem bérů doporučujeme použít Callisto 480 SC v tank-mix kombinaci společně s Milagrem.
Callisto 480 SC + Atplus 463 doporučujeme k použití kromě běžných plevelů zvláště na těch lokalitách, kde se vyskytují laskavce, bažanka roční, heřmánkovec přímořský, rmen rolní, rdesno svlačcovité, lebeda rolní, violka rolní, výdrol řepky olejky, které hubí ve stadiu 2–4 listů.

Typickým projevem účinku je výrazné vybělení listů zasažených plevelů.

Minoritní registrace - bojínek luční, Festulolium-mezirodové hybridy, svazenka shloučená, mák setý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

bojínek luční, Festulolium-mezirodové hybridy, svazenka shloučená

200–400 l/ha

postřik

mák setý

preemergentně 400 l/ha, postemetgentně 200 l/ha

postřik

Zákazy a omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

Festulolium mezirodové hybridy, bojínek luční

zákaz zkrmování slámy

Bojínek luční, Festulolium-mezirodové hybridy: Druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST BBCH 21–29 AT 0,3 l 200–400 l max. 1x, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: ÚKZÚZ
Festulolium - mezirodové hybridy POST BBCH 21–29 AT 0,3 l 200–400 l max. 1x, pouze semenné porosty, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kukuřice POST do 8. listu, plevele 2.-4. list AT 0,25 l TM + 0,5 % ATPLUS 463
Mák POST 16–30 BBCH - plevele, zvláště laskavce a merlíky AT 0,2 l TM + 0,5 % ATPLUS 463 200 l suché počasí min. 2 dny před aplikací, musí být vytvořena dostatečná vosková vrstva, pozemně, max. 1x za vegetaci, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák PRE před vzejitím - plevele dvouděložné jednoleté AT 0,25 l 400 l max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Svazenka shloučená POST 12–14 BBCH AT 0,2 l 400 l pouze svazenka shloučená, max. 1x, semenné porosty, užitkové porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail