BASF
BASF
BASF

AGRA

CENTURION

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku SELECT SUPER.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

cibule, cukrovka, mák setý, mrkev, řepa krmná, zelí

200–300 l/ha

postřik

jahodník

200–300 l/ha

postřik

1× za rok

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

1× na jaře nebo na podzim

slunečnice

200–300 l/ha

postřik

1× duben–červen

sója

200–300 l/ha

postřik

1× březen–červenec

Spektrum plevelů: pýr plazivý, chundelka metlice, ježatka kuří noha, oves hluchý, lipnice roční, výdrol obilnin.

Spektrum plevelů (sója, slunečnice): psárka polní, oves hluchý, ježatka kuří noha, jílek mnohokvětý, proso seté, béry, rosička krvavá, pšenice - výdrol, pýr plazivý.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity u řepy krmné a sóji. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Řepa krmná a cukrovka: Vliv přípravku na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy konzultujte s držitelem povolení. Přípravek není určen pro použití do množitelských porostů cukrovky a krmné řepy.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě předčasné zaorávky lze jako náhradní pěstovat ty plodiny, pro které je aplikace přípravku doporučována nebo jiné dvouděložné plodiny.

Vliv ošetření na změny při zpracování plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Min. 2× důkladně vypláchněte aplikační zařízení čistou vodou. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka, krmná řepa, mák setý jarní, mrkev, cibule, zelí, jahodník, sója, slunečnice

10

5

5

0

řepka olejka ozimá

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule POST od 1.–2. listu, plevele 14–16 BBCH 56 2 l pýr plazivý
Cibule POST od 1.–2. listu, plevele 12–15 BBCH 56 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté
Cukrovka POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté
Cukrovka POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 2 l pýr plazivý
Jahodník POST před květem nebo po sklizni, plevele 12–15 BBCH 30 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté
Jahodník POST před květem nebo po sklizni, plevele 14–16 BBCH 30 2 l pýr plazivý
Mák POST 19–29 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 2 l pýr plazivý, mák setý jarní
Mák POST 19–29 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté, mák setý jarní
Mrkev POST od 12 BBCH, plevele 14–16 BBCH 40 2 l pýr plazivý
Mrkev POST od 12 BBCH, plevele 12–15 BBCH 40 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté
Řepa krmná POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté
Řepa krmná POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 2 l pýr plazivý
Řepka olejka, ozimá POST 12–30 BBCH, plevele 12–15 BBCH 120 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin
Slunečnice POST 12–19 BBCH, plevele 13–25 BBCH AT 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté
Slunečnice POST 12–19 BBCH, plevele výška 15–20 cm AT 2 l pýr plazivý
Sója POST 12–19 BBCH, plevele výška 15–20 cm AT 2 l pýr plazivý
Sója POST 12–19 BBCH, plevele 13–25 BBCH AT 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté
Zelí POST po zakořenění sazenic, plevele 14–16 BBCH 28 2 l pýr plazivý
Zelí POST po zakořenění sazenic, plevele 12–15 BBCH 28 0,8 l plevele lipnicovité jednoleté
detail