Chemap Agro s.r.o.

COLLAGE

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
V případě použití 50%, 75 % a 90 % trysky redukující úlet není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: laskavec ohnutý, rmen rolní, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, ježatka kuří noha, merlík bílý, svízel přítula, hluchavka nachová, heřmánkovité, bažanka roční, proso seté, lipnice roční, rdesno ptačí, rdesno blešník, rdesno červivec, starček obecný, bér zelený, bér přeslenitý, ptačinec prostřední, penízek rolní, violka rolní;

- méně citlivé plevele: čirok halepský, pohanka opletka, durman obecný, rosička krvavá, pýr plazivý.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
kukuřice
200–400 l /ha
postřik
max. 1×

Přípravek aplikujte postemergentně v růstové fázi od 2. do 8. listu kukuřice (BBCH 12–18).

Přípravek aplikujte vždy na mladé aktivně rostoucí plevele. Dvouděložné plevele jsou nejvíce citlivé ve fázi 2–4 pravých listů (BBCH 12–14), ježatka kuří noha ve fázi do počátku odnožování (BBCH 21), pýr plazivý ve fázi 3–4 listů, tj. přibližně 10–20 cm.

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.

Nepoužívejte v cukrové nebo pukancové kukuřici.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Při použití přípravku nelze vyloučit fytotoxicitu, nejčastěji v podobě chloróz.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikační techniky

Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte.

Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky a nádrž vyprázdněte.

Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství vhodného čistícího přípravku, zamíchejte a opět propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte ramena a trysky a nádrž vyprázdněte.

Trysky a sítka čistěte odděleně čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou.

Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
0
0
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail