BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

COMMAND 36 CS

Účinná látka

Balení

HDPE láhev – 500 a 1000 ml (1,16 kg), HDPE kanystr – 5 l (5,8 kg)

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce ozimé a jarní, bramborách, hrachu a máku.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

COMMAND 36 CS

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Účinná látka přípravku Command 36 CS clomazone náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.

Působení

Účinná látka clomazone proniká do vzcházejících rostlin přes kořeny. V citlivých plevelných rostlinách narušuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Přípravek působí velmi dobře na svízel přítulu a některé další plevele. Clomazone vykazuje optimální reziduální účinnost, tj. dostatečně dlouhou pokrývající celé vegetační období. Prakticky odpadá nutnost postemergentní aplikace. Přitom však při dodržení registrovaných dávek nenarušuje osevní postup, po sklizni ošetřených plodin lze vysévat jakoukoliv následnou plodinu. Další předností této účinné látky je její aktivita i za relativně suchých podmínek, kdy většina běžných půdních herbicidů již neúčinkuje. Tato vlastnost je dána velmi dobrou rozpustností, na druhé straně relativně silná vazba na půdní částice zabraňuje vertikálnímu pohybu účinné látky, udržuje ji v kořenové zóně vzcházejících plevelů.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele
svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, ptačinec žabinec, hluchavky, penízek rolní, hulevníkovec lékařský, chrpa polní, kopřiva žahavka

Středně citlivé plevele
pěťour maloúborný, heřmánky, pohanka svlačcovitá, zemědým lékařský, violka rolní, mák vlčí, pomněnka rolní, ježatka kuří noha, béry, rosičky

Odolné plevele
rozrazil, lipnice roční, lilek černý, laskavce, pýr plazivý

Doporučení

Dávka vody: 300–400 l vody/ha

Max. počet ošetření: 1× za vegetaci plodiny

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- preemergentně do 3 dnů po zasetí;

- brambory – po slepé proorávce, vegetační vrcholy musejí být pod povrchem půdy.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: nejsou vzešlé

Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1 %, není vyloučeno poškození porostu.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku klomazon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

 

Minoritní registrace - cukrovka, fazol keříčkový, okurka, tykev, zelenina brukvovitá, sója luštinatá, hrachor setý, cizrna beraní

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–400 l/ha

postřik

3× do celkové dávky 0,2 l/ha

7 dnů

fazol keříčkový, okurka, tykev, zelenina brukvovitá, sója luštinatá

300–400 l/ha

postřik

 

hrachor setý, cizrna beraní

300–500 l/ha

postřik

 

Dávkování v cukrovce:

0,05 l/ha - cukrovka: 12–14 BBCH, mračňák: 09–10 BBCH

0,1 l/ha - cukrovka: 14–18 BBCH, mračňák: 09–14 BBCH

Popis mísitelnosti

Pro dosažení optimálních výsledků je vhodné přípravek Command 36 CS kombinovat s dalšími půdními herbicidy nebo ve výjimečných případech, následnou aplikací postemergentního herbicidu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE Po slepé proorávce před objevením brambor AT 0,25 l 300-400 l porosty musí být ošetřeny před objevením se vegetačních vrcholů nad povrchem půdy
Brukvovitá zelenina PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,15-0,25 l 300-400 l zelenina brukvovitá mimo kedluben, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cizrna beraní PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,125-0,15 l 300-500 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka POST 12–18 BBCH, mračňák Theophrastův 09–14 BBCH AT 0,05-0,1 l 200–400 l mračňák Theophrastův, max. 3× do celkové dávky 0,2 l/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Fazol PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,2-0,25 l 300-400 l fazol keříčkový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,25 l 300-400 l
Hrachor setý PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,15-0,2 l 300-500 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Kapusta PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,15-0,25 l 300-400 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Květák PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,15-0,25 l 300-400 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,25 l 300-400 l
Okurka PRE do 3 dnů po zasetí 45 0,25 l 300-400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,25 l 300-400 l
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,25 l 300-400 l
Sója PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,25 l 300–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Tykev PRE do 3 dnů po zasetí 45 0,25 l 300-400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Zelí PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,15-0,25 l 300-400 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail