BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

COMMPAS

Účinná látka

Charakteristika

Další registrované obchodní jméno přípravku Reactor 360 CS. Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SP1 - Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: svízel přítula, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, rozrazil perský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:
řepka olejka – preemergentně do 3 dnů po zasetí
brambory – po slepé proorávce, vegetační vrcholy musí být pod povrchem půdy

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Předpokladem účinnosti půdního herbicidu je dodržení zásad správné agronomické praxe při přípravě půdy pro setí. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem registrace.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Reactor 360 CS.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE po slepé proorávce před objevením brambor AT 0,25 l 300-400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá PRE do 3 dnů po zasetí AT 0,25 l 300-400 l max. 1×
detail