Chemap Agro s.r.o.

CORELLO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

DO:
- Pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé - jarní aplikace:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
- Pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé - podzimní aplikace:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, svízel přítula (pouze při podzimní aplikaci), výdrol řepky, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, rozrazil perský, sveřep jalový (citlivý na dávku 250g/ha v TM se smáčedlem);.
Méně citlivé plevele: svízel přítula (při jarní aplikaci).

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, žito, tritikale

200–300 l/ha

postřik

Optimální fáze plevelů při aplikaci: 2–10 pravých listů (BBCH 12–19). Aplikujte na aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst (teplo, vyšší vzdušná vlhkost…). V případě jarní aplikace musí plevele po zimním období obnovit růst.

Termín aplikace: Postemergentně na podzim nebo na jaře od fáze 3. listu obilniny do fáze 2. kolénka (BBCH 13–32). Proti sveřepu jalovému se ošetřuje na podzim nebo na jaře jednorázově nebo v dělené aplikaci 2× 125 g/ha v tank- mixu se smáčedlem na bázi řepkového oleje. Při jednorázové aplikaci může být účinnost nižší.

Přípravek v tank-mix směsi se smáčedlem je třeba použít v souladu s návodem k jeho použití.

Neaplikujte přípravek na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku, silnou rosu nebo v době nočních mrazů.“

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Případnou citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Po sklizni plodiny ošetřené přípravkem Corello lze na podzim vysévat řepku ozimou, ozimé obilniny a jílek vytrvalý. Na jaře následujícího roku lze vysévat obilniny, kukuřici, jarní řepku, slunečnici, len, hrách, trávy nebo sázet brambory. Cibuli, špenát a čekanku lze vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace.

Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Corello ošetřenou plodinu zaorat, je možno po přípravě půdy orbou vyset na jaře, za 6 týdnů po aplikaci ječmen jarní, pšenici jarní a kukuřici.

Slámu z porostů ošetřených přípravkem Corello nepoužívejte pro pěstování hub.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění postřikovače:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Corello, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Ihned po skončení postřiku úplně vyprázdněte postřikovač.

2) Vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky s použitím alespoň desetiny objemu nádrže postřikovače. Úplně vyprázdněte postřikovač.

3) Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou s přídavkem čisticího prostředku podle návodu na použití. Zamíchejte nádrž a krátce propláchněte ramena, hadice a trysky čisticím roztokem. Doplňte celý objem nádrže vodou a nechte 15 minut stát za stálého míchání. Propláchněte ramena, hadice a trysky a úplně vyprázdněte postřikovač.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně čisticím roztokem.

5) Vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky s použitím alespoň desetiny objemu nádrže postřikovače. Úplně vyprázdněte postřikovač.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

5

5

0

0

Pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé - podzimní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé - jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový
Pšenice ozimá POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový
Pšenice ozimá POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový, pouze tritikale ozimé
Tritikale ozimé POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový, pouze tritikale ozimé
Tritikale ozimé POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté, pouze tritikale ozimé
Tritikale ozimé POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový, pouze žito ozimé
Žito ozimé POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté, pouze žito ozimé
Žito ozimé POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté, pouze žito ozimé
Žito ozimé POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový, pouze žito ozimé
detail