BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CORELLO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

DO:
- Pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé - jarní aplikace:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
- Pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé - podzimní aplikace:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, svízel přítula (pouze při podzimní aplikaci), výdrol řepky, violka rolní, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, rozrazil perský, sveřep jalový (citlivý na dávku 250g/ha v TM se smáčedlem);.
Méně citlivé plevele: svízel přítula (při jarní aplikaci).

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, žito, tritikale

200–300 l/ha

postřik

Optimální fáze plevelů při aplikaci: 2–10 pravých listů (BBCH 12–19). Aplikujte na aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst (teplo, vyšší vzdušná vlhkost…). V případě jarní aplikace musí plevele po zimním období obnovit růst.

Termín aplikace: Postemergentně na podzim nebo na jaře od fáze 3. listu obilniny do fáze 2. kolénka (BBCH 13–32). Proti sveřepu jalovému se ošetřuje na podzim nebo na jaře jednorázově nebo v dělené aplikaci 2× 125 g/ha v tank- mixu se smáčedlem na bázi řepkového oleje. Při jednorázové aplikaci může být účinnost nižší.

Přípravek v tank-mix směsi se smáčedlem je třeba použít v souladu s návodem k jeho použití.

Neaplikujte přípravek na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku, silnou rosu nebo v době nočních mrazů.“

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Případnou citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení k přípravku.

Po sklizni plodiny ošetřené přípravkem Corello lze na podzim vysévat řepku ozimou, ozimé obilniny a jílek vytrvalý. Na jaře následujícího roku lze vysévat obilniny, kukuřici, jarní řepku, slunečnici, len, hrách, trávy nebo sázet brambory. Cibuli, špenát a čekanku lze vysévat až po uplynutí 24 měsíců od aplikace.

Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Corello ošetřenou plodinu zaorat, je možno po přípravě půdy orbou vyset na jaře, za 6 týdnů po aplikaci ječmen jarní, pšenici jarní a kukuřici.

Slámu z porostů ošetřených přípravkem Corello nepoužívejte pro pěstování hub.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění postřikovače:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Corello, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Ihned po skončení postřiku úplně vyprázdněte postřikovač.

2) Vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky s použitím alespoň desetiny objemu nádrže postřikovače. Úplně vyprázdněte postřikovač.

3) Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou s přídavkem čisticího prostředku podle návodu na použití. Zamíchejte nádrž a krátce propláchněte ramena, hadice a trysky čisticím roztokem. Doplňte celý objem nádrže vodou a nechte 15 minut stát za stálého míchání. Propláchněte ramena, hadice a trysky a úplně vyprázdněte postřikovač.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně čisticím roztokem.

5) Vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena, hadice a trysky s použitím alespoň desetiny objemu nádrže postřikovače. Úplně vyprázdněte postřikovač.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

5

5

0

0

Pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé - podzimní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé - jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový
Pšenice ozimá POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový
Pšenice ozimá POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový, pouze tritikale ozimé
Tritikale ozimé POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté, pouze tritikale ozimé
Tritikale ozimé POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté, pouze tritikale ozimé
Tritikale ozimé POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový, pouze žito ozimé
Žito ozimé POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 250 g + smáčedlo na bázi řepkového oleje 200–300 l max. 1×, sveřep jalový, pouze žito ozimé
Žito ozimé POST jaro od 3. listu obilniny do 2. kolénka (BBCH 13–32) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté, pouze žito ozimé
Žito ozimé POST podzim od 3. listu obilniny (BBCH 13) AT 125 g 200–300 l max. 1×, chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté, pouze žito ozimé
detail