BASF
BASF
BASF

AGRA

EVOLYA 50 WG

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Callisto 50 WG.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

DO: V případě použití 50% trysky redukující úlet dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m, při použití 75 % a 90 % trysky redukující úlet není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
kukuřice
150–400 l/ha
postřik

Přípravek se aplikuje postemergentně ve fázi kukuřice BBCH 12–19 (2. – 9. list vyvinutý). Přípravek lze aplikovat pouze 1× za sezonu.

K přípravku je vždy nutné přidat adjuvant Adigor v dávce 1,5 l/ha nebo 0,1% roztok přípravku Trend 90.

Jednoleté dvouděložné plevele se ošetřují od fáze BBCH 12 (2 pravé listy) do fáze BBCH 14 (4 pravé listy), svízel přítula ve fázi BBCH 11 (1. přeslen je rozvinutý).

Ježatka kuří noha se ošetřuje ve vývojové fázi BBCH 11–12 (1–2 listy).

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: Laskavec ohnutý, mračňák theofrastův, merlík bílý, durman obecný, svízel přítula, opletka obecná, rdesno blešník, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, lilek černý, ježatka kuří noha.

Rizika fytotoxicity: Případné symptomy fytotoxicity jsou přechodné, rychle vymizí a negativně neovlivní výnos.

Nepříznivé podmínky v době ošetření např. slabě vyvinutá vosková vrstva, špatná struktura půdy (např. utužení půdy, přemokření půdy), nepříznivé klimatické podmínky po aplikaci přípravku (např. chladné a deštivé počasí, extrémní sucho, velké, kolísání denních a nočních teplot) mohou způsobit prosvětlení listů kukuřice nebo chlorotické skvrny. Tato fytotoxicita však za normálních okolností rychle zmizí a negativně neovlivní výnos. Speciální odrůdová citlivost není známa. Nepoužívejte v inzucht-liniích. Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.

Následné plodiny: V případě, že došlo k předčasné zaorávce kukuřice, lze jako náhradní plodinu použít opět kukuřici. Ke stejnému účelu lze využít také jílky. V rámci normálního osevního postupu je pěstování následných plodin možné za dodržení následujících podmínek. V případě obilnin a travních porostů je pěstování možné po mělkém zpracování půdy. Před výsevem řepky olejky jarní a slunečnice se musí pozemek zorat. Jsou-li následnou plodinou luskoviny, může dojít za nepříznivých podmínek (půda s nízkou biologickou aktivitou, nízkým pH, špatnou půdní strukturou, při dlouhodobě trvajícím zimním a letním suchu a stresových podmínkách) k mírnému prosvětlení listů zrnového hrachu nebo bobu. Ojediněle bylo také pozorováno zbrzdění růstu a prořídnutí porostu. V následujícím roce po aplikaci nelze pěstovat řepu nebo zeleniny (včetně dýně).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice       
10
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–19 BBCH AT 0,3 kg + 1,5 l/ha Adigor - TM nebo 0,1 % Trend 90 - TM 150–400 l max. 1×
detail