Chemap Agro s.r.o.

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC

Účinná látka

Balení

4 × 5 l, 1 × 20 l

Charakteristika

Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých plevelů v kukuřici.

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku S-metolachlor, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinná látka S-metolachlor proniká do pletiv převážně prostřednictvím koleoptyle. Brzdí klíčení. Účinná látka terbuthylazine je přijímána kořeny a listy plevelů. Inhibuje fotosyntézu. Klíčící plevele jsou hubeny před vzcházením, v době vzcházení nebo krátce po vzejití. Pro dosažení odpovídajícího herbicidního účinku je žádoucí dostatečná půdní vlhkost.

Spektrum účinnosti

Vysoká účinnost na celou řadu jednoletých trávovitých i širokolistých plevelů, jako jsou např. laskavce, béry, čistce, drchnička rolní, kokoška pastuší tobolka, merlíky, durman obecný, hořčice, ježatka kuří noha, pěťour maloúborný, ibišek trojdílný, hluchavky, heřmánky, psárka polní, prosa, penízek rolní, rozrazily, rdesna, rosičky, rožec rolní, šrucha zelná, ředkev ohnice, starček obecný, lilek černý, ptačinec žabinec, tolice dětelová, vikve, violky, zemědým lékařský. Středně citlivé: lebedy, pryšce, svízel přítula, lnice, sléz přehlížený, jitrocele, pryskyřníky, mléče, čirok halepský, konopice polní. Přípravek nepůsobí na vytrvalé plevele.

Doporučení

Optimální termín pro použití přípravku Gardoprim plus Gold 500 SC je po zasetí kukuřice ještě před vzejitím plevelů, neboť kukuřice je obecně velmi citlivá na zaplevelení ve svých raných vývojových stadiích a reaguje na to výnosovou depresí. V případě velkého sucha lze přípravek aplikovat i před setím kukuřice s mělkým (cca 5 cm) zapravením do půdy. Možné je i časně postemergentní ošetření, nejpozději však ve stadiu 1–2 listů trávovitých plevelů, zejména ježatky kuří nohy. Dvouděložné plevele jsou dobře hubeny ještě ve stádiu 3–5 listů. Gardoprim plus Gold 500 SC se vyznačuje vysokou tolerancí ke všem pěstovaným hybridům kukuřice.

Dávka vody: 120–400 l/ha

Přípravek se aplikuje max. 1×

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
bez redukce
tryska
50 %
tryska 75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
čirok
6
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
čirok
5
0
0
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Čirok PRE AT 4 l 120-400 l max. 1×, minor. reg.: SRS
Kukuřice PRE AT 4 l 120-400 l
detail