Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

GLOTRON 700 SC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

200–400 l vody/ha

postřik

max. 3×

min. 5 dnů

Přípravek lze aplikovat v dávce 5,0 l/ha před setím plodiny, se zapravením do hloubky 3–5 cm. Tento způsob se použije především v oblastech s nedostatkem jarních srážek.

Před vzejitím plodiny se aplikuje dávka 2,0–5,0 l/ha.

Po vzejití plodiny se aplikuje dávka 1,0–2,0 l/ha.

Varianty možných sledů postřiků - dělená aplikace - po vzejití nové plevelné vlny

a) 1. preemergentní aplikace: 2,0 l/ha; 2. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha; 3. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha;

b) 1. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha; 2. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha; 3. postemergentní aplikace: 1,0–2,0 l/ha.

Celková dávka přípravku nesmí překročit 5,0 l/ha za vegetační období.

Růstová fáze plodiny: při POST aplikaci BBCH 12–18

Růstová fáze plevelů: při POST aplikaci - BBCH 10

Dávka vody: 300–400 l/ha - předseťová a preemergentní aplikace; 200–400 l/ha - postemergentní aplikace

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: heřmánky, merlík bílý, lebeda rozkladitá, lilek černý, pěťour maloúborný, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční;

- plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, rdesno ptačí, rozrazil břečťanolistý, laskavce, svízel přítula, mák vlčí, řepka olejka-výdrol.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu. Na písčitých půdách s obsahem humusu pod 1 % nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem. Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k předčasné zaorávce řepy, lze vysévat jako náhradní plodinu bezprostředně cukrovku a krmnou řepu nebo po orbě do hloubky 25 cm lze vysévat kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Glotron 700 SC, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) po dobu alespoň 10 minut.

2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače) s přídavkem čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka, řepa krmná

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRSZ, PRE, POST plevele preemergentně a postemergentně, aplikace dělená nebo jednorázová AT 5 l 200–400 l max. 3×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Řepa krmná PRSZ, PRE, POST plevele preemergentně a postemergentně, aplikace dělená nebo jednorázová 32 5 l 200–400 l max. 3×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail