Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

GRID

Účinná látka

Balení

Láhev (HDPE) 200 ml, pro 100 g přípravku, láhev (HDPE) 400 ml, pro 200 g přípravku

GRID

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: jednoleté trávy - ježatka kuří noha, chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, rosička krvavá, béry, prosa; plevele dvouděložné - plevele heřmánkovité, rmeny, laskavce, kokoška pastuší tobolka, konopice, lebedy, merlíky, mléče, penízek rolní, pohanka opletka, ptačinec žabinec, rdesna, ředkev ohnice, starček obecný, svízel přítula, čistec rolní, slunečnice-výdrol; šťovíky

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:
kukuřice setá: BBCH 12-16, tj. 2-6 listů

Růstové fáze plevelů:
jednoleté trávy: do BBCH 13, proso do BBCH 12, tj. do vytvoření 3. listu, proso do 2. listu
plevele dvouděložné: BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy

Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu

Dávka vody: 200-300 l/ha

Přípravek Grid je nutné použít v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Trend 90, v souladu s návody na jejich použití.
S pomocným prostředkem Trend 90 vykazuje přípravek zvýšenou pěnivost. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Plodinu ošetřujte při 10-25 °C.

Přípravek nepoužívejte na půdách s obsahem organické hmoty < 0,5% a > 10 %.

Déšť v době kratší než 4 hodiny po ošetření může snížit účinnost přípravku. Přípravek nepoužívejte v kukuřici, která byla předtím v době výsevu nebo při kultivaci ošetřeny systémovými insekticidy na bázi organofosfátů. V případě, že byly použity přípravky na bázi organofosfátů, může být Grid použit nejdříve za 7 dnů po jejich aplikaci. Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci přípravku Grid.
Po ošetření kukuřice může dojít ke zpravidla přechodným příznakům fytotoxicity – chloróza, deformace rostlin nebo růstové změny. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace!
Následné plodiny: Vzhledem ke krátkému reziduálnímu působení v půdě lze po aplikaci přípravku Grid pěstovat v témže roce na podzim jakoukoliv plodinu. Náhradní plodiny: V případě zaorávky porostu kukuřice ošetřeného přípravkem Grid lze jako náhradní plodinu pěstovat pouze kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Grid.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12-16, tj. 2-6 listů 20 g + 0,1 % Trend 90 200-300 l kukuřice setá mimo kukuřice cukrová, max. 1x
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail