BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

HERBISTAR 200 EC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Dávka 0,6 l/ha:

- plevele citlivé: svízel přítula, chrpa modrák, ptačinec prostřední, konopice polní, opletka obecná, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní;

- méně citlivé plevele: violka rolní, hluchavka nachová, heřmánkovec nevonný.

Dávka 1,0 l/ha:

- plevele citlivé: svízel přítula, chrpa modrák, ptačinec prostřední, heřmánkovec nevonný, konopice polní, opletka obecná, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: violka rolní, hluchavka nachová, rozrazil perský, řepka olejka-výdrol.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
pšenice, tritikale, žito
200–300 l /ha
postřik
max. 1× na jaře

Aplikační poznámky:

Dávku přípravku je třeba přizpůsobit vývojové fázi plevelů, a druhům plevelů vyskytujících se na pozemku. Nižší dávku z uvedených rozmezí aplikujte na méně vzrostlé plevele, v raných vývojových fázích, a pokud je zaplevelení menší. Vyšší dávku z uvedených rozmezí aplikujte, pokud jsou plevele v pokročilém stadiu vývoje, v případě silného zaplevelení violkou rolní, hluchavkou nachovou, heřmánkovcem nevonným, výdrolem řepky olejky.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

V případě zaorání ošetřeného porostu lze po provedení předseťové přípravy pěstovat jako náhradní plodiny jarní obilniny a kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny ozimé
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST po obnovení vegetace do 32 BBCH AT 0,6-1 l 200–300 l max. 1× na jaře
Tritikale ozimé POST po obnovení vegetace do 32 BBCH AT 0,6-1 l 200–300 l max. 1× na jaře, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST po obnovení vegetace do 32 BBCH AT 0,6-1 l 200–300 l max. 1× na jaře, pouze žito ozimé
detail