Chemap Agro s.r.o.

HERBISTAR 200 EC

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Dávka 0,6 l/ha:

- plevele citlivé: svízel přítula, chrpa modrák, ptačinec prostřední, konopice polní, opletka obecná, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní;

- méně citlivé plevele: violka rolní, hluchavka nachová, heřmánkovec nevonný.

Dávka 1,0 l/ha:

- plevele citlivé: svízel přítula, chrpa modrák, ptačinec prostřední, heřmánkovec nevonný, konopice polní, opletka obecná, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: violka rolní, hluchavka nachová, rozrazil perský, řepka olejka-výdrol.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
pšenice, tritikale, žito
200–300 l /ha
postřik
max. 1× na jaře

Aplikační poznámky:

Dávku přípravku je třeba přizpůsobit vývojové fázi plevelů, a druhům plevelů vyskytujících se na pozemku. Nižší dávku z uvedených rozmezí aplikujte na méně vzrostlé plevele, v raných vývojových fázích, a pokud je zaplevelení menší. Vyšší dávku z uvedených rozmezí aplikujte, pokud jsou plevele v pokročilém stadiu vývoje, v případě silného zaplevelení violkou rolní, hluchavkou nachovou, heřmánkovcem nevonným, výdrolem řepky olejky.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

V případě zaorání ošetřeného porostu lze po provedení předseťové přípravy pěstovat jako náhradní plodiny jarní obilniny a kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny ozimé
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST po obnovení vegetace do 32 BBCH AT 0,6-1 l 200–300 l max. 1× na jaře
Tritikale ozimé POST po obnovení vegetace do 32 BBCH AT 0,6-1 l 200–300 l max. 1× na jaře, pouze tritikale ozimé
Žito ozimé POST po obnovení vegetace do 32 BBCH AT 0,6-1 l 200–300 l max. 1× na jaře, pouze žito ozimé
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail