BASF
BASF
BASF

AGRA

INKER 500 SC

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku CEVINO 500 SC.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Růstová fáze plevelů: klíčení až krátce po vyklíčení, rané růstové fáze

Dávka přípravku/spektrum účinnosti:

PREEMERGENTNÍ APLIKACE

1) 0,24–0,3 l/ha

- plevele citlivé: chundelka metlice, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý;

- plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, řepka olejka - výdrol.

2) 0,24–0,3 l/ha + Adiunkt 500 SC (TM) 0,2 l/ha

- plevele citlivé: violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, chundelka metlice, heřmánek nevonný, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, rmen rolní, řepka olejka-výdrol, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý;

- plevele méně citlivé: chrpa polní, psárka polní.

POSTEMERGENTNÍ APLIKACE

1) 0,24–0,3 l/ha

- plevele citlivé: chundelka metlice, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý;

- plevele méně citlivé: rmen rolní.

2) 0,35 l/ha

- plevele citlivé: chundelka metlice, rmen rolní, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý;

- plevele méně citlivé: ptačinec prostřední.

3) 0,3 l/ha + Adiunkt 500 SC (TM) 0,2 l/ha

- plevele citlivé: violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, heřmánek nevonný, chundelka metlice, ostrožka stračka, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, rmen rolní, sveřep bezbranný, jílek vytrvalý;

- plevele méně citlivé: psárka polní, řepka olejka-výdrol

Aplikujte při teplotě 10–20 °C.

Vyšší dávku z uvedených rozmezí aplikujte na těžkých půdách, černozemích, rašelinných půdách a při výskytu velkého zaplevelení.

Vyšší dávku a tank-mix přípravků použijte při hubení sveřepu bezbranného a jílku vytrvalého.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

V případě předčasné likvidace ošetřeného porostu lze po uplynutí 3 měsíců na jaře pěstovat jarní pšenici, jarní ječmen, brambory a kukuřici. Před výsevem náhradních plodin proveďte hlubokou orbu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, oseté pozemky ani pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Po ukončení aplikace postřikové zařízení důkladně propláchněte čistou vodou. Trysky a síta musejí být čištěny odděleně. Nedostatečné propláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravkem Adiunkt 500 SC je třeba použít v souladu s návody k použití obou přípravků. TM se vztahuje i na další obchodní jména přípravku Adiunkt 500 SC.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 11–20 BBCH , plevele před a po vzejití AT 0,24-0,3 l 200–300 l max. 1× na podzim
Pšenice ozimá POST 11–20 BBCH , plevele před a po vzejití AT 0,3 l + 0,2 l/ha Adiunkt 500 SC - TM 200–300 l max. 1× na podzim
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,24-0,3 l + 0,2 l/ha Adiunkt 500 SC - TM 200–300 l max. 1× na podzim
Pšenice ozimá POST 11–20 BBCH , plevele před a po vzejití AT 0,35 l 200–300 l max. 1× na podzim
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 0,24-0,3 l 200–300 l max. 1× na podzim
detail