BASF
BASF
BASF

AGRA

KAPUT

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Méně citlivé plevele rdesno obojživelné, pohanka opletka, šťovíky, jetel plazivý, kopřiva žahavka, svlačec rolní, lnice květel Odolné plevele Přeslička rolní

Doporučení

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači Zásah proti vytrvalým a hluboko kořenícím plevelům je úspěšný v době, kdy již vytvořily dostatečnou listovou plochu, při současném zajištění jejího dostatečného smočení. Aby bylo dosaženo při hubení vytrvalých plevelů nejvyšší účinnosti, má být aplikace přípravku provedena v době plného růstu plevelů, od nasazení poupat do odkvětu rostliny. Postřik na pýr se provádí v době, kdy obrostlý pýr má 3–4 nové listy, tj. dosáhne výšky 15–25 cm.

Nezemědělská půda
Kaput lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.

Železnice
Železnice je možno ošetřovat po celé vegetační období, nejlépe od poloviny května do konce června. Dávka aplikovaná za vegetační období nesmí překročit maximální registrovanou dávku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Kaput.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10–14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 3-5 l max. 300 l podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze, max. 1×
Orná půda POST po sklizni AT 5 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý
Orná půda POST po sklizni AT 3 l max. 200 l výdrol obilnin, plevele jednoleté
Železnice POST nežádoucí vegetace AT 5 l max. 300 l max. 1×
detail