Chemap Agro s.r.o.

LAUDIS WG

Účinná látka

Charakteristika

Herbicidní přípravek k postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Kukuřice:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
- Mák:S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

mák setý

100–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum plevelů: - plevele citlivé - ježatka kuří noha; merlík bílý, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, svízel přítula, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, penízek rolní, violky, řepka olejka-výdrol.

Růstové fáze plevelů: plevele dvouděložné - po vzejití, ježatka kuří noha max. BBCH 22, tj. 2. odnož.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách máku setého - barevné změny na listech. Citlivost odrůd máku setého konzultujte s držitelem povolení.

Neaplikujte přípravek na rostliny stresované nízkými nebo vysokými teplotami, resp. velkými rozdíly mezi denními a nočními teplotami, případně stresované jinými faktory.

Následné plodiny: V běžném osevním postupu lze po aplikaci přípravku Laudis WG vysévat bez omezení ozimé obilniny, a v následujícím vegetačním období jarní plodiny bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě, že je nutno plochu ošetřenou přípravkem Laudis WG znovu oset, nejvhodnější náhradní plodinou je kukuřice, kterou lze vysévat týden po aplikaci. 2 týdny po aplikaci po orbě nebo hlubokém kypření lze vysévat hrách, fazole, řepku. Bezorebně lze vysévat 1 měsíc po aplikaci hrách, 2 měsíce po aplikaci fazole, ozimou řepku, 3 měsíce po aplikaci řepku, slunečnici, cukrovku, vojtěšku, jílek, sóju.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Vystříkejte veškerou postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku.

2. Demontujte sací a výtlačné a tryskové filtry a důkladně je vyčistěte ve vodě.

3. Naplňte postřikovač vodou v množství odpovídající 10 % objemu nádrže a postřikovač důkladně propláchněte (použijte rotační čistící trysku, pokud je instalována).

4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku.

5. Vypláchněte postřikovač ještě jednou opakováním kroků 3 a 4.

6. Znovu zkontrolujte filtry a odstraňte z nich všechny případné zbytky.

Přípravek v tank-mix směsi s pomocným prostředkem MERO 33528 je třeba použít v souladu s návody k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice a mák

4

4

4

4

Kukuřice: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Mák: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12-18 AT 0,5 kg + 2,0 l/ha Mero 33528 100–400 l max. 1×, ježatka kuří noha, merlík bílý, plevele dvouděložné jednoleté
Mák POST BBCH 16-18 AT 0,5 kg + 2,0 l/ha Mero 33528 100–400 l max. 1×, pouze mák setý jarní
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail