BASF
BASF
BASF

AGRA

MILAGRO

Účinná látka

Balení

4 × 5 l

Charakteristika

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený pro postemergentní hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici.

MILAGRO

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Milagro jako sulfonylmočovina inhibuje dělení buněk a růst plevelů. Krátce po ošetření plevele zastavují růst, mění barvu a odumírají za 20–25 dní.

Spektrum účinnosti

Trávovité plevele
pýr plazivý Elymus repens
ježatka kuří noha Echinochloa crus-galli
oves hluchý Avena fatua
bér zelený Setaria viridis
bér přeslenitý Setaria verticillata
bér Setaria lutescens
proso seté Panicum milliaceum
čirok halepský ze semene Sorghum halepense
čirok halepský z rhizomů Sorghum halepense
Dvouděložné plevele
laskavec ohnutý Amaranthus retroflexus
hořčice rolní Sinapis arvensis
durman obecný Datura stramonium
řepeň durkoman Xanthium strumarium
šrucha zelná Portulaca oleracea
pcháč rolní Cirsium arvense
svízel přítula Galium aparine
výdrol slunečnice Helianthus annuus


Milagro vykazuje slabý účinek na: merlík bílý Chenopodium album
svlačec rolní Convolvulus arvensis
lilek černý Solanum nigrum

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Max. počet ošetření: 1× za vegetaci plodiny

Růstová fáze plodiny v době aplikace: kukuřice setá: BBCH 12–18, fáze 2–8 listů

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

- dvouděložné plevele jednoleté: BBCH 12–16, fáze 2–6 listů ,

- ježatka kuří noha: BBCH 12–19, od 2 listů až do počátku odnožování,

- čirok halepský: při výšce 30 cm.

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, heřmánek pravý, ptačinec žabinec, rdesno červivec.

Plevele méně citlivé: merlík bílý, pýr plazivý, čirok halepský rostoucí z rhizomů.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu, případně nekróz a deformací.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení. Pozor na odrůdy citlivé na sulfonylmočoviny.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení.

Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny.

Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
5
5
0
0

Popis mísitelnosti

Přípravky použitelné do tank-mix směsí s přípravkem Milagro:
Banvel 480 S, Gesaprim 90 WG, Pardner 22,5 EC, Callisto 480 SC.
Do tank-mixů s Milagrem nejsou vhodné přípravky s obsahem účinné látky 2,4-D, MCPA a dále kapalná listová hnojiva.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–18, fáze 2–8 listů AT 1 l 200-400 l ježatka kuří noha, plevele jednoleté
detail