BASF
BASF
BASF

AGRA

MODOWN 4 F

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Maximální počet aplikací na plodinu za vegetaci: 1×

Růstová fáze plodiny v době aplikace: postemergentně, BBCH 12–14.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: více než 2, max. 4 pravé listy.

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, zemědým lékařský, hluchavky, mák vlčí, hořčice rolní, rozrazily, violky.

Plevele středně citlivé: svízel přítula, heřmánky, rdesno ptačí, pohanka opletka.

Plevele méně citlivé: kopretina osenní, ptačinec žabinec.

Neaplikovat pokud hrozí nebezpečí deště do 4 hodin po aplikaci.

Neaplikovat pokud jsou listy slunečnice mokré.

Případné příznaky fytotoxicity nemají vliv na další růst a výnos plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku bifenox na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

SPe2 - Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
slunečnice roční
8
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Slunečnice POST 12–14 BBCH AT 1,5 l plevele dvouděložné
detail