Chemap Agro s.r.o.

MODOWN 4 F

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>= 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchové vodě.Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Maximální počet aplikací na plodinu za vegetaci: 1×

Růstová fáze plodiny v době aplikace: postemergentně, BBCH 12–14.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: více než 2, max. 4 pravé listy.

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, zemědým lékařský, hluchavky, mák vlčí, hořčice rolní, rozrazily, violky.

Plevele středně citlivé: svízel přítula, heřmánky, rdesno ptačí, pohanka opletka.

Plevele méně citlivé: kopretina osenní, ptačinec žabinec.

Neaplikovat pokud hrozí nebezpečí deště do 4 hodin po aplikaci.

Neaplikovat pokud jsou listy slunečnice mokré.

Případné příznaky fytotoxicity nemají vliv na další růst a výnos plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku bifenox na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

SPe2 - Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
slunečnice roční
8
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Slunečnice POST 12–14 BBCH AT 1,5 l plevele dvouděložné
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail