BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

OCEAL

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé: merlík bílý, merlík zvrhlý, violka rolní, laskavce;

- plevele středně citlivé: opletka obecná, hluchavka nachová;

- plevele středně odolné: pcháč oset, svlačec rolní, truskavec ptačí, rdesno červivec.

Pro středně citlivé plevele je účinnost > 75%, pro citlivé plevele je účinnost > 85 %.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
kukuřice
200–400 l/ha
postřik
max. 1×

Nejlepší účinnosti se dosáhne, když je přípravek Oceal aplikován v době aktivního růstu plevelů, a když je půda vlhká.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neošetřujte v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky nebo výrazné poklesy teplot.

Neaplikujte přípravek za vysokých teplot.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).

Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbred linií.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 13–16 BBCH, plevele 12–16 BBCH 60 0,5 l 200-400 l max. 1×
detail