Chemap Agro s.r.o.

OCEAL

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- plevele citlivé: merlík bílý, merlík zvrhlý, violka rolní, laskavce;

- plevele středně citlivé: opletka obecná, hluchavka nachová;

- plevele středně odolné: pcháč oset, svlačec rolní, truskavec ptačí, rdesno červivec.

Pro středně citlivé plevele je účinnost > 75%, pro citlivé plevele je účinnost > 85 %.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
kukuřice
200–400 l/ha
postřik
max. 1×

Nejlepší účinnosti se dosáhne, když je přípravek Oceal aplikován v době aktivního růstu plevelů, a když je půda vlhká.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neošetřujte v době, kdy jsou očekávány noční mrazíky nebo výrazné poklesy teplot.

Neaplikujte přípravek za vysokých teplot.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).

Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech inbred linií.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 13–16 BBCH, plevele 12–16 BBCH 60 0,5 l 200-400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail