Chemap Agro s.r.o.

OPTICA

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní postemergentní herbicid ve formě kapalného koncentrátu k hubení odolných dvouděložných plevelů (včetně svízele přítuly) v obilovinách.
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ředkev ohnice, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pcháč oset, šťovíky, pryskyřníky, penízek rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, podběl lékařský. Plevele méně citlivé: konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, rozrazily, pomněnka rolní, kopretina osenní.

Doporučení

Růstové fáze:
- obilniny: od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29
- plevele: 4–6 pravých listů, šťovíky mají vytvořenou přízemní růžici, ale před vytvořením lodyhy, pcháč 15–20 cm

SPa1 - K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu mecoprop-P vícekrát než 1× za vegetační sezónu.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Optica.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen ozimý POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Oves jarní POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice jarní POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice ozimá POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Žito ozimé POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail