BASF
BASF
BASF

AGRA

OPTICA

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní postemergentní herbicid ve formě kapalného koncentrátu k hubení odolných dvouděložných plevelů (včetně svízele přítuly) v obilovinách.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ředkev ohnice, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pcháč oset, šťovíky, pryskyřníky, penízek rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, podběl lékařský. Plevele méně citlivé: konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, rozrazily, pomněnka rolní, kopretina osenní.

Doporučení

Růstové fáze:
- obilniny: od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14–29
- plevele: 4–6 pravých listů, šťovíky mají vytvořenou přízemní růžici, ale před vytvořením lodyhy, pcháč 15–20 cm

SPa1 - K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu mecoprop-P vícekrát než 1× za vegetační sezónu.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem registrace přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!
Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Optica.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen ozimý POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Oves jarní POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice jarní POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice ozimá POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Žito ozimé POST od 4. listu do konce odnožování (BBCH 14–29) AT 2 l 200–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
detail