BASF
BASF
BASF

AGRA

PULSAR 40

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

slunečnice, sója

100–300 l/ha

postřik

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce imazamox.

Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí zničení porostu.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: lilek černý, rosička krvavá, řepeň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno červivec, bér zelený.

Růstová fáze plevelů:

- jednoděložné: BBCH 11–13;

- dvouděložné: BBCH 12–14.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na slunečnici. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: Lze pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu, nebo sóju.

Následné plodiny: Po provedení orby je pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

slunečnice, sója

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

slunečnice, sója

5

5

0

0

Minoritní registrace - cizrna beraní, fazol, hrachor setý, komonice, pískavice řecké seno, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, úročník lékařský

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

cizrna beraní, fazol, hrachor setý, komonice, pískavice řecké seno, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, úročník lékařský

100–400 l/ha

postřik

1× za rok

Aplikace se provádí od 2 pravých listů plodiny (trojlístků u jetelovin) do začátku odnožování, případně do začátku prodlužovacího růstu plodiny, na jaře, v užitkovém roce.

Odstupňování dávek - podle výskytu plevelů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

štírovník růžkatý, úročník lékařský, komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý, cizrna beraní, fazol conv. černý, štírovník jednoletý

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cizrna beraní POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l štírovník jednoletý, všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cizrna beraní POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Fazol POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l pouze fazol setý conv. černý, všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrachor setý POST 10–13 BBCH AT 0,6-0,9 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice POST BBCH 12–16, pouze odrůdy tolerantní k úč. l. imazamox, po vzejití plevelů AT 1,25 l 100–300 l pouze slunečnice - IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)
Sója POST BBCH 12–16, po vzejití plevelů AT 1,25 l 100–300 l mimo množitelské porosty
Štírovník POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l štírovník růžkatý, všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail