Chemap Agro s.r.o.

PULSAR 40

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: lilek černý, rosička krvavá, řepeň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno červivec, bér zelený

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace:

- slunečnice (pouze odrůdy tolerantní k úč. l. imazamox) - postemergentní aplikace, BBCH 12–16;

- sója - postemergentní aplikace, BBCH 12–16.

Růstová fáze plevelů:

- trávy - BBCH 11–13, tj. 1–3 listy;

- dvouděložné - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Počet aplikací: 1× za vegetační sezonu.

Dávka vody: 100–300 l/ha

Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí zničení porostu.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované slunečnici - barevné změny na listech a zpomalení růstu.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodiny pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu nebo sóju.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Před výsevem nebo výsadbou následné plodiny proveďte orbu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech sóji!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (imidazolinony, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
slunečnice, sója
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
slunečnice, sója
10
10
3
3

Minoritní registrace - cizrna beraní, fazol, hrachor setý, komonice, pískavice řecké seno, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, úročník lékařský

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cizrna beraní, fazol, hrachor setý, komonice, pískavice řecké seno, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, úročník lékařský

100–400 l/ha

postřik

1× za rok

Aplikace se provádí od 2 pravých listů plodiny (trojlístků u jetelovin) do začátku odnožování, případně do začátku prodlužovacího růstu plodiny, na jaře, v užitkovém roce.

Odstupňování dávek - podle výskytu plevelů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

štírovník růžkatý, rod komonice, úročník lékařský, pískavice, štírovník jednoletý, hrachor setý, cizrna beraní, fazol setý conv. černý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

štírovník růžkatý, rod komonice, úročník lékařský, pískavice, štírovník jednoletý, hrachor setý, cizrna beraní, fazol setý conv. černý

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cizrna beraní POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Fazol POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l pouze fazol setý conv. černý, všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrachor setý POST 10–13 BBCH AT 0,6-0,9 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice POST BBCH 12–16, pouze odrůdy tolerantní k úč. l. imazamox 90 1,25 l 100–300 l pouze slunečnice roční - IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)
Sója POST BBCH 12–16 90 1,25 l 100–300 l
Štírovník POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail