Chemap Agro s.r.o.

RACER 25 EC

Účinná látka

Balení

5 l HDPE kanystr (4x5 l v balení), 10 l, 20 l HDPE kanystr

Charakteristika

Emulzní přípravek pro chemické ničení jednoletých plevelů v bramborách, ozimé pšenici, kukuřici a slunečnici.

RACER 25 EC

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Racer 25 E je preemergentní herbicid ze skupiny pyrolidonů.V prvé řadě působí prostřednictvím kořenů klíčících plevelů, ale není vyloučen ani příjem hypokotylem a listy plevelů. Účinná látka flurochloridon blokuje syntézu karoteonoidů, které chrání chlorofyl před fotooxidací. Vlivem slunečního záření dochází k poruše listové zeleně, což je příčinou odumření zasažených plevelů.

Spektrum účinnosti

Velmi citilivé plevele: chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, laskavce, hluchavky, merlíky, ptačinec žabinec, ambrozie vyšší, rozrazily, heřmánky, bažanka roční, lebeda rozkladitá, lilek černý, řepeň durkoman, mračnák.
Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, čistce, mléče, pcháč oset, psárka rolní, truskavec ptačí.
Odolné plevele: rdesno blešník, vytrvalé plevele.

Doporučení

Brambory
V bramborách se aplikuje do 10 dní po jejich výsadbě, ošetření se má vykonat nejpozději 14 dní před vzejitím brambor. Po aplikaci Raceru 25 EC z hlediska ničení plevelů už nejsou potřebné žádné kultivační zásahy.

Ozimá pšenice, kukuřice, slunečnice
V ozimé pšenici, kukuřici a slunečnici se aplikuje 1-2 dny po jejich zasetí. Racer 25 EC se nemá aplikovat na vlhkou pudu v čase velkého výparu v období vyšších teplot.

Návod k použití

Na lehčích půdách s menším výskytem plevelů je třeba použít nižší dávky. Na těžších půdách s vyšším obsahem humusu a na půdách zaplevelených svízelem přítulou lze použít vyšší dávky. Přípravek neovlivňuje pěstování následných plodin. Na půdách s obsahem humusu nižším než 2 % muže přípravek způsobit za deštivého počasí páskovité vybělení prvních listu cílených plodin, které se později ztratí a nemá vliv na výnos.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE do 10 dní po výsadbě, nejpozději 14 dní před vzejitím 2 l
Kukuřice POST 2 l
Pšenice ozimá POST 2 l
Slunečnice POST 3 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail