BASF
BASF
BASF

AGRA

RACER 25 EC

Účinná látka

Balení

5 l HDPE kanystr (4x5 l v balení), 10 l, 20 l HDPE kanystr

Charakteristika

Emulzní přípravek pro chemické ničení jednoletých plevelů v bramborách, ozimé pšenici, kukuřici a slunečnici.

RACER 25 EC

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Racer 25 E je preemergentní herbicid ze skupiny pyrolidonů.V prvé řadě působí prostřednictvím kořenů klíčících plevelů, ale není vyloučen ani příjem hypokotylem a listy plevelů. Účinná látka flurochloridon blokuje syntézu karoteonoidů, které chrání chlorofyl před fotooxidací. Vlivem slunečního záření dochází k poruše listové zeleně, což je příčinou odumření zasažených plevelů.

Spektrum účinnosti

Velmi citilivé plevele: chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, laskavce, hluchavky, merlíky, ptačinec žabinec, ambrozie vyšší, rozrazily, heřmánky, bažanka roční, lebeda rozkladitá, lilek černý, řepeň durkoman, mračnák.
Méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, čistce, mléče, pcháč oset, psárka rolní, truskavec ptačí.
Odolné plevele: rdesno blešník, vytrvalé plevele.

Doporučení

Brambory
V bramborách se aplikuje do 10 dní po jejich výsadbě, ošetření se má vykonat nejpozději 14 dní před vzejitím brambor. Po aplikaci Raceru 25 EC z hlediska ničení plevelů už nejsou potřebné žádné kultivační zásahy.

Ozimá pšenice, kukuřice, slunečnice
V ozimé pšenici, kukuřici a slunečnici se aplikuje 1-2 dny po jejich zasetí. Racer 25 EC se nemá aplikovat na vlhkou pudu v čase velkého výparu v období vyšších teplot.

Návod k použití

Na lehčích půdách s menším výskytem plevelů je třeba použít nižší dávky. Na těžších půdách s vyšším obsahem humusu a na půdách zaplevelených svízelem přítulou lze použít vyšší dávky. Přípravek neovlivňuje pěstování následných plodin. Na půdách s obsahem humusu nižším než 2 % muže přípravek způsobit za deštivého počasí páskovité vybělení prvních listu cílených plodin, které se později ztratí a nemá vliv na výnos.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE do 10 dní po výsadbě, nejpozději 14 dní před vzejitím 2 l
Kukuřice PRE 2 l
Pšenice ozimá PRE 2 l
Slunečnice PRE 3 l
detail