Chemap Agro s.r.o.

REFINE 50 SX

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

DO:
- V případě použití 50% trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m, při použití 75% nebo 90% trysky není ochranná vzdálenost nutná.
- Při aplikaci na louky a pastviny-jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - Merlíky, plevele heřmánkovité, rdesno blešník, rdesno červivec, penízek rolní, laskavec ohnutý, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, hořčice rolní, ptačinec prostřední, lebeda rozkladitá, ředkev ohnice, rmeny.

Plevele méně citlivé - Opletka obecná, violka rolní, rozrazil perský; potlačuje svlačec rolní.

Doporučení

Kukuřice setá

Růstová fáze plodiny: BBCH 12–18, tj. 2–8 listů

Růstová fáze plevelů: BBCH 12–14, tj. 2–4 listy, aktivně rostoucí

Louky a pastviny

Růstová fáze kultury: postemergentně na jaře, po 1. nebo po 2. seči, popřípadě na podzim.

Plevele citlivé: Šťovíky- od BBCH 30, tj. listová růžice až lodyha max. 30 cm, vždy před květem.

Riziko potlačení jetelovin po aplikaci přípravku konzultujte s držitelem povolení.

Maximální počet aplikací: 1× za rok

Dávka vody: 300 l/ha

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Po uplynutí 1 měsíce od aplikace přípravku lze v důsledku krátkého reziduálního působení přípravku v půdě pěstovat bez omezení kteroukoliv plodinu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Držitel povolení uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o povolení přípravku.

Při aplikaci na louky a pastviny - jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice, louky, pastviny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice, louky, pastviny
5
5
0
0

Minoritní registrace -  ostropestřec mariánský

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
ostropestřec mariánský
200–300 l/ha
postřik
max. 1×

Plevelné spektrum

- plevele citlivé: merlíky, plevele heřmánkovité, rdesno blešník, rdesno červivec, penízek rolní, laskavec ohnutý, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, hořčice rolní, ptačinec prostřední, lebeda rozkladitá, ředkev ohnice, rmeny;

- plevele méně citlivé: opletka obecná, violka rolní, rozrazil perský; potlačuje svlačec rolní.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách.

Po uplynutí 1 měsíce od aplikace přípravku lze v důsledku krátkého reziduálního působení přípravku v půdě pěstovat bez omezení kteroukoliv plodinu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ostropestřec mariánský
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ostropestřec mariánský
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–18, tj. 2–8 listů AT 22,5 g + Trend 90 0,1% ™
Louky POST šťovík - na jaře, po 1. nebo po 2. seči, popřípadě na podzim 14 30 g + Trend 90 0,1% ™ OL - pro zkrmování nebo přístup dobytka na ošetřený porost
Pastviny POST šťovík - na jaře, po 1. nebo po 2. seči, popřípadě na podzim 14 30 g + Trend 90 0,1% ™ OL - pro zkrmování nebo přístup dobytka na ošetřený porost
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail