BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

REFINE 50 SX

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

DO:
- V případě použití 50% trysky redukující úlet je nutné dodržet ochrannou vzdálenost 5 m, při použití 75% nebo 90% trysky není ochranná vzdálenost nutná.
- Při aplikaci na louky a pastviny-jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - Merlíky, plevele heřmánkovité, rdesno blešník, rdesno červivec, penízek rolní, laskavec ohnutý, řepka olejka-výdrol, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, hořčice rolní, ptačinec prostřední, lebeda rozkladitá, ředkev ohnice, rmeny.

Plevele méně citlivé - Opletka obecná, violka rolní, rozrazil perský; potlačuje svlačec rolní.

Doporučení

Kukuřice setá

  • Růstová fáze plodiny: BBCH 12–18, tj. 2–8 listů
  • Růstová fáze plevelů: BBCH 12–14, tj. 2–4 listy, aktivně rostoucí

Louky a pastviny

Růstová fáze kultury: postemergentně na jaře, po 1. nebo po 2. seči, popřípadě na podzim.

Plevele citlivé: Šťovíky- od BBCH 30, tj. listová růžice až lodyha max. 30 cm, vždy před květem.

Riziko potlačení jetelovin po aplikaci přípravku konzultujte s držitelem povolení.

Maximální počet aplikací: 1× za rok

Dávka vody: 300 l/ha

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Po uplynutí 1 měsíce od aplikace přípravku lze v důsledku krátkého reziduálního působení přípravku v půdě pěstovat bez omezení kteroukoliv plodinu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Držitel povolení uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o povolení přípravku.

Při aplikaci na louky a pastviny - jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice, louky, pastviny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice, louky, pastviny
5
5
0
0

Minoritní registrace - ostropestřec mariánský, úročník lékařský, vojtěška

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ostropestřec mariánský

200–300 l/ha

postřik

úročník lékařský, vojtěška

200–400 l/ha

postřik

1× za rok

Upřesnění aplikace:

Vojtěška/úročník

Porost vojtěšky/úročníku se ošetřuje v době vegetačního klidu.

Nepoužívejte u vojtěšky v semenné seči.

Dávkování přípravku je podle intenzity zaplevelení.

Plevele: šťovík v růstové fázi růžice až v počátku prodlužovacího růstu

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

vojtěška setá, úročník lékařský, ostropestřec mariánský

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

vojtěška setá, úročník lékařský, ostropestřec mariánský

5

5

0

0

Vojtěška setá, úročník lékařský - jarní aplikace: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–18, tj. 2–8 listů AT 22,5 g + Trend 90 0,1% ™
Louky POST šťovík - na jaře, po 1. nebo po 2. seči, popřípadě na podzim 14 30 g + Trend 90 0,1% ™ OL - pro zkrmování nebo přístup dobytka na ošetřený porost
Ostropestřec POST od 14 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 10-15 g OL - pro výživu zvířat, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pastviny POST šťovík - na jaře, po 1. nebo po 2. seči, popřípadě na podzim 14 30 g + Trend 90 0,1% ™ OL - pro zkrmování nebo přístup dobytka na ošetřený porost
Úročník bolhoj POST na podzim po sklizni, nebo brzy na jaře, plevele před vzejitím 14 15-30 g OL - pro zkrmování nebo přístup dobytka na ošetřený porost, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vojtěška POST na podzim po sklizni, nebo brzy na jaře, plevele před vzejitím 14 15-30 g OL - pro zkrmování nebo přístup dobytka na ošetřený porost, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail