Chemap Agro s.r.o.

RELVA GRANULE

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

lesní dřeviny, lesní školky, okrasné dřeviny

rozhoz

1× za sezonu

od 1. 10. do 31. 1.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: lipnice roční, pýr plazivý, medyněk vlnatý, medyněk měkký, poháňka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý, ptačinec prostřední, šťovík kadeřavý, přeslička rolní, rdesno červivec, kopřiva žahavka, psineček obecný, trojštět žlutavý, srha laločnatá, kostřavy, smilka, bezkolenec modrý, jílky sveřep měkký, bojínek luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel přítula, pryskyřník plazivý, merlík bílý, rozrazily, šťovík menší;

- plevele méně citlivé: zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, šáchorovité.

Lesní dřeviny, lesní školky - ošetřované kultury musejí být min. 4 týdny zakořeněné.

Okrasné dřeviny, okrasné dřeviny - školky: na konečném stanovišti min. 1 rok, v případě sázení na jaře mohou být ošetřeny na podzim.

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Neaplikujte na zasněženou nebo umrzlou půdu nebo když se předpokládá tání - možnost fytotoxicity.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem povolení.

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

V případě pěstování následných plodin je nutné dodržet tyto intervaly od poslední aplikace:

- salát - 0 týdnů;

- hrách, bob, fazol, ředkev/ředkvička, čekanka, jetel, vojtěška - 10 týdnů;

- zelenina košťálová, pór, cibule, celer, pastinák, petržel, řepka olejka, jahody - 25 týdnů nebo setí/sázení po 15. 6., podle toho, co nastane dříve;

- obilniny a trávy - 30 týdnů, před setím je nutná orba do 15 cm;

- ostatní plodiny - 40 týdnů, před setím je nutná orba do 15 cm .

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek se aplikuje rozhozem.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Lesní dřeviny POST rozhoz, před vzejitím plevelů AT 37,5 kg - max. 1× za sezonu, od 1. 10. do 31. 1.
Lesní školky POST rozhoz, před vzejitím plevelů AT 37,5 kg - max. 1× za sezonu, od 1. 10. do 31. 1.
Okrasné dřeviny POST rozhoz, před vzejitím plevelů AT 37,5 kg - max. 1× za sezonu, od 1. 10. do 31. 1.
Okrasné dřeviny POST rozhoz, před vzejitím plevelů AT 37,5 kg - max. 1× za sezonu, okrasné dřeviny - školky
detail