BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

RIMEL 25 SG

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, kukuřice

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

Přípravek účinkuje nejlépe na mladé aktivně rostoucí plevele ve fázi 2–3 listů.

Pýr plazivý by v době ošetření měl mít 5–7 listů (15–25 cm).

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní;

- méně citlivé plevele: chrpa polní, ježatka kuří noha, heřmánek nevonný, pýr plazivý.

Kukuřice: Přípravek aplikujte ve fázi 1 listu až 7 listů kukuřice (BBCH 10–17).

Brambor: Přípravek aplikujte po vzejití před uzavíráním řádků (do BBCH 29).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: Přípravek nepředstavuje riziko pro následné plodiny při běžném osevním postupu. V případě předčasné likvidace porostu lze po orbě pěstovat brambor a kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, brambor

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST do 29 BBCH AT 60 g 200–300 l max. 1×
Kukuřice POST 10–17 BBCH AT 60 g 200–300 l max. 1×
detail