Chemap Agro s.r.o.

RIMEL 25 SG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, kukuřice

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

Přípravek účinkuje nejlépe na mladé aktivně rostoucí plevele ve fázi 2–3 listů.

Pýr plazivý by v době ošetření měl mít 5–7 listů (15–25 cm).

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní;

- méně citlivé plevele: chrpa polní, ježatka kuří noha, heřmánek nevonný, pýr plazivý.

Kukuřice: Přípravek aplikujte ve fázi 1 listu až 7 listů kukuřice (BBCH 10–17).

Brambor: Přípravek aplikujte po vzejití před uzavíráním řádků (do BBCH 29).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: Přípravek nepředstavuje riziko pro následné plodiny při běžném osevním postupu. V případě předčasné likvidace porostu lze po orbě pěstovat brambor a kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, brambor

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST do 29 BBCH AT 60 g 200–300 l max. 1×
Kukuřice POST 10–17 BBCH AT 60 g 200–300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail