Chemap Agro s.r.o.

SELECT SUPER

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do řepky olejky:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.
- Při aplikaci do cukrovky, krmné řepy a máku setého jarního:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka, mák setý, řepa krmná

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

max. 1× na jaře nebo na podzim

cibule

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

jahodník

200–300 l/ha

postřik

max. 1×/rok

mrkev

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

zelí

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

Spektrum účinnosti: pýr plazivý, chundelka metlice, ježatka kuří noha, oves hluchý, lipnice roční, výdrol obilnin.

Řepa krmná: Riziko fytotoxicity v krmné řepě konzultujte s držitelem povolení. Vliv přípravku na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy konzultujte s držitelem povolení.

Vliv ošetření na změny při zpracování plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek není určen pro použití do množitelských porostů cukrovky a krmné řepy.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

V případě předčasné zaorávky lze jako náhradní pěstovat ty plodiny, pro které je aplikace přípravku doporučována nebo jiné dvouděložné plodiny.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cukrovka, krmná řepa, mák setý jarní, mrkev, cibule, zelí, jahodník

10

5

5

0

řepka olejka ozimá

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule POST od 1.–2. listu, plevele 14–16 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Cibule POST od 1.–2. listu, plevele 12–15 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Cukrovka POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Cukrovka POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Jahodník POST před květem nebo po sklizni, plevele 14–16 BBCH 30 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×/rok
Jahodník POST před květem nebo po sklizni, plevele 12–15 BBCH 30 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×/rok
Mák POST 19–29 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Mák POST 19–29 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Mrkev POST od 12 BBCH, plevele 14–16 BBCH 40 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Mrkev POST od 12 BBCH, plevele 12–15 BBCH 40 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepa krmná POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepa krmná POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 12–30 BBCH, plevele 12–15 BBCH 120 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin, max. 1× na jaře nebo na podzim
Zelí POST po zakořenění sazenic, plevele 12–15 BBCH 28 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Zelí POST po zakořenění sazenic, plevele 14–16 BBCH 28 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
detail