Chemap Agro s.r.o.

SELECT SUPER

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do cukrovky, krmné řepy a máku setého jarního:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.
- Při aplikaci do řepky olejky: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka, mák setý, řepa krmná

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

max. 1× na jaře nebo na podzim

Spektrum účinnosti: pýr plazivý, chundelka metlice, ježatka kuří noha, oves hluchý, lipnice roční, pšenice-výdrol, ječmen-výdrol.

Řepa krmná: Riziko fytotoxicity v krmné řepě konzultujte s držitelem povolení. Vliv přípravku na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy konzultujte s držitelem povolení. Vliv ošetření na změny při zpracování plodin konzultujte s držitelem povolení.

Pěstování následných/náhradních plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Přípravek není určen pro použití do množitelských porostů cukrovky a krmné řepy.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, krmná řepa, mák setý jarní
10
5
5
0
řepka olejka ozimá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Cukrovka POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Mák POST 19–29 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Mák POST 19–29 BBCH, plevele 12–29 BBCH 90 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepa krmná POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 2 l 200–300 l pýr plazivý, max. 1×
Řepa krmná POST 12–18 BBCH, plevele 12–29 BBCH 56 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 12–30 BBCH, plevele 12–15 BBCH 120 0,8 l 200–300 l plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin, max. 1× na jaře nebo na podzim
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail