Chemap Agro s.r.o.

TANDEM STEFES FL

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: svízel přítula, merlíky, lebedy, ředkev ohnice, hořčice rolní, lilek černý, bažanka roční, violka rolní, zemědým lékařský, rdesna, hluchavky, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, máky, durman obecný; bér zelený
Plevele méně citlivé: laskavec ohnutý, kopřiva žahavka; psárka polní, oves hluchý, ježatka kuří noha

Doporučení

Aplikujte maximálně 1 kg účinné látky ethofumesate na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Růstová fáze plodiny – dávka přípravku – termín aplikace: postemergentní 1. aplikace – 1,0–1,25 l/ha; 1 l se používá v případě, že cukrovka nedosáhla fáze děložních listů,
v krmné řepě se aplikuje od dosažení fáze 2 pravých listů – BBCH 12 růstová fáze plevelů – děložní listy až základ 1. páru pravých listů
2. aplikace – max. 1,5 l/ha, za 5–9 dní po první aplikaci, po vzejití nové plevelné vlny v děložních listech
3. aplikace – max. 1,5 l/ha, za 10–14 dní po druhé aplikaci, po vzejití nové plevelné vlny v děložních listech, nejpozději 90 dní před sklizní!
Růstová fáze plevelů: BBCH 10-11, tj. děložní listy až základ 1. páru pravých listů
Maximální počet aplikací za vegetační sezónu: max. 3x do celkové dávky 4,25 l/ha.
Dávka vody: 150-200 l/ha
Způsob aplikace: Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Při nepříznivých meteorologických podmínkách (intenzivní sluneční svit, teploty nad 23 °C, silné srážky před aplikací, rosa v porostu) může po ošetření dojít k poškození plodiny – popálení špiček lisů, retardaci růstu.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech cukrové a krmné řepy.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:
Aplikační zařízení po použití Tandem Stefes FL je nutné vyčistit dle následujících kroků:
- úplně vystříkat postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku
- čištění postřikovacího zařízení provést ihned po ukončení postřiku, aby nedošlo k zaschnutí postřikové tekutiny v jednotlivých částech zařízení
- vyčistit filtry na sací a tlakové části postřikovače a tryskové filtry.
Proplachovou vodu nalít do nádrže postřikovače
- naplnit nádrž postřikovače vodou na 10 % objemu nádrže a důkladně promíchat
- výplachovou kapalinu vystříkat na ošetřeném pozemku
- ještě jednou zopakovat předcházející dva kroky
- zkontrolovat a vyčistit filtry od případných nečistot

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST AT 1-1,5 l 150–200 l max. 3×, do celkové dávky 4,25 l/ha za sezónu
Řepa krmná POST AT 1-1,5 l 150–200 l max. 3×, do celkové dávky 4,25 l/ha za sezónu
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail