BASF
BASF
BASF

AGRA

TANDEM STEFES FL

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: svízel přítula, merlíky, lebedy, ředkev ohnice, hořčice rolní, lilek černý, bažanka roční, violka rolní, zemědým lékařský, rdesna, hluchavky, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, máky, durman obecný; bér zelený
Plevele méně citlivé: laskavec ohnutý, kopřiva žahavka; psárka polní, oves hluchý, ježatka kuří noha

Doporučení

Aplikujte maximálně 1 kg účinné látky ethofumesate na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Růstová fáze plodiny – dávka přípravku – termín aplikace: postemergentní 1. aplikace – 1,0–1,25 l/ha; 1 l se používá v případě, že cukrovka nedosáhla fáze děložních listů,
v krmné řepě se aplikuje od dosažení fáze 2 pravých listů – BBCH 12 růstová fáze plevelů – děložní listy až základ 1. páru pravých listů
2. aplikace – max. 1,5 l/ha, za 5–9 dní po první aplikaci, po vzejití nové plevelné vlny v děložních listech
3. aplikace – max. 1,5 l/ha, za 10–14 dní po druhé aplikaci, po vzejití nové plevelné vlny v děložních listech, nejpozději 90 dní před sklizní!
Růstová fáze plevelů: BBCH 10-11, tj. děložní listy až základ 1. páru pravých listů
Maximální počet aplikací za vegetační sezónu: max. 3x do celkové dávky 4,25 l/ha.
Dávka vody: 150-200 l/ha
Způsob aplikace: Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Při nepříznivých meteorologických podmínkách (intenzivní sluneční svit, teploty nad 23 °C, silné srážky před aplikací, rosa v porostu) může po ošetření dojít k poškození plodiny – popálení špiček lisů, retardaci růstu.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech cukrové a krmné řepy.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:
Aplikační zařízení po použití Tandem Stefes FL je nutné vyčistit dle následujících kroků:
- úplně vystříkat postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku
- čištění postřikovacího zařízení provést ihned po ukončení postřiku, aby nedošlo k zaschnutí postřikové tekutiny v jednotlivých částech zařízení
- vyčistit filtry na sací a tlakové části postřikovače a tryskové filtry.
Proplachovou vodu nalít do nádrže postřikovače
- naplnit nádrž postřikovače vodou na 10 % objemu nádrže a důkladně promíchat
- výplachovou kapalinu vystříkat na ošetřeném pozemku
- ještě jednou zopakovat předcházející dva kroky
- zkontrolovat a vyčistit filtry od případných nečistot

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST AT 1-1,5 l 150–200 l max. 3×, do celkové dávky 4,25 l/ha za sezónu
Řepa krmná POST AT 1-1,5 l 150–200 l max. 3×, do celkové dávky 4,25 l/ha za sezónu
detail