BASF
BASF
BASF

AGRA

TITUS 25 WG

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TITUS 25 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé:
jednoděložné jednoleté a vytrvalé - pýr plazivý, čirok halepský, ježatka kuří noha, rosičky, prosa, béry
dvouděložné jednoleté a vytrvalé - pcháče, šťovíky, laskavce, svízel přítula, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, hořčice rolní, pěťour maloúborný, ředkev ohnice, řepeně, mléč rolní, výdrol slunečnice

Plevele méně citlivé: merlíky, rdesna, lilek černý

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:
kukuřice – 1.–7. list, tj. BBCH 11–17
brambor – postemergentně, před zapojením porostu - výška porostu 5 cm
Růstové fáze plevelů: plevele musí být postřikem zasaženy
jednoděložné - 3–5 listů, tj. BBCH 13-15
dvouděložné - 2–4 pravé listy, tj. BBCH 12–14
Maximální počet aplikací: aplikace jednorázová – max. 1× nebo dělená – max. 2×
Dávka vody: 200–300 l/ha

Přípravek TITUS 25 WG je nutné použít v tank-mix směsi s pomocným prostředkem TREND 90, v souladu s návody na jejich použití. S pomocným prostředkem TREND 90 vykazuje přípravek zvýšenou pěnivost. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Přípravek TITUS 25 WG může vyvolávat zpravidla přechodné příznaky fytotoxicity např. chlorózy, deformace nebo růstové změny.

Citlivost odrůd ošetřované plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace! TITUS 25 WG nepoužívejte k ošetření porostů trpících stresem (extrémní teploty, zamokření) ani na půdách s obsahem organické hmoty <0.5 % a >10 %.

Nepoužívejte TITUS 25 WG kukuřici, která byla předtím v době výsevu nebo při kultivaci ošetřena systémovými insekticidy na bázi organofosfátů.
V případě, že byly použity přípravky na bázi organofosfátů aplikací na list, může být TITUS 25 WG použit nejdříve za 7 dnů po jejich aplikaci. Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci herbicidu TITUS 25 WG.

Neošetřujte v době maximálních denních teplot. Ošetřujte při teplotě 10-25 °C. Citlivé odrůdy kukuřic mohou být poškozeny, jestliže noční teploty po aplikaci klesnou pod bod mrazu.
TITUS 25 WG se nedoporučuje aplikovat v době, kdy během 24 hodin dochází k poklesu teplot z 30 °C pod 5 °C.
Neošetřujte hybridy Ceran 195, Furio, Felicia, Janna, Noella, Optima, Pactol a Tina ani odrůdu brambor „Salome“.
V případě zaorání kukuřice nebo brambor je možné pěstovat pouze kukuřici. Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice a brambor!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku TITUS 25 WG.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST před zapojením porostu, výška porostu 5 cm, 13–15 BBCH - plevele jednoleté, 12–14 BBCH - plevele dvouděložné AT 60 g nebo 2× 30 g/ha vždy + 0,1% Trend 90 200-300 l max. 2× při dělené aplikaci
Čičorka pestrá POST na podzim po sklizni do začátku prodlužovacího růstu (březen-duben) 30-60 g TM +0,8-1,2 l Istroekol 200-300 l max. 1×, pouze semenářský porost, minor. reg.: VÚPT
Kukuřice POST 11–17 BBCH - kukuřice, 13–15 BBCH - plevele jednoděložné, 12–14 BBCH - plevele dvouděložné AT 60 g nebo 2× 30 g/ha vždy + 0,1% Trend 90 200-300 l kukuřice setá mimo kukuřice cukrová ,max. 2 × při dělené aplikaci
detail