Chemap Agro s.r.o.

TOUCHDOWN QUATTRO

Účinná látka

Charakteristika

Díky zabudované unikátní System 4 technologii patří Touchdown Quattro k nejúčinnějším dnes dosažitelným řešením pro bezpečnou a spolehlivou kontrolu všech širokolistých plevelů a trav.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

TOUCHDOWN QUATTRO

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku v zavlažovacích kanálech, révě vinné a v ovocných sadech mimo broskvoň zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m, při 75 % a 90 %redukci na 1 m.
Již při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze při aplikaci přípravku do cukrovky, lnu, řepky olejky, obilovin, orné půdy, strnišť, na louky a pastviny, břehy vodotečí, na nezemědělskou půdu a pro půdní přípravu před výsevem zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 1 m.

SPe3
- Hrách (2,5 l/ha):SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Cukrovka, len, řepka olejka, obiloviny, orná půda, strniště, půdní příprava před výsevem, louky a pastviny, břehy vodotečí, nezemědělská půda:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Zavlažovací kanály, réva vinná, ovocné sady mimo broskvoň (6 l/ha):SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřenou ochrannou vzdálenost 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

- borovice, smrk (ochrana proti jednoletým a vytrvalým plevelům), lesní školky sazenice, lesní školky semenáče: ošetření se provádí s kryty, aby se zabránilo poškození dřevin.
- příkopy, břehy vodotečí, louky, pastviny: dávkování 5–10 %: provádí se ošetření bodové postřikem nebo nátěrem na jaře nebo po posekání na obrostlý porost; dávkování 5,0 l/ha: provádí se plošný postřik na souvislý porost bolševníku, na jaře nebo po posekání na obrostlý porost. Je třeba mít na paměti, že přípravek hubí veškerou vegetaci.
- len mimo semenné porosty, hrách na zrno mimo semenné porosty: ošetření se provádí před sklizní při vlhkosti semen pod 30 %.
- lesní hospodářství přirozená obnova pod výběrovými stromy: ošetření se provádí před klíčením semen nebo před začátkem růstu semenáčků.
- nezemědělská půda, lesní porosty (chemická probírka mlází nebo náletu): ošetření se provádí během roku kromě jara záseky.
- lesní porosty (hubení výmladků nebo náletu dřevin): ošetření se provádí nátěrem řezných ploch během vegetace kromě jara.
- borovice, listnáče, smrk (ochrana proti přerostlým plevelům): ošetření se provádí smáčením plevelů.
- obilniny mimo množitelské porosty: ošetřují se polehlé, silně zaplevelené porosty.
- réva vinná, sady ovocné mimo broskvoň: - ochrana proti jednoletým plevelům, turance kanadské, mléči, pcháči, pýru plazivému a svlačci rolnímu: ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3. rokem po výsadbě; - ochrana proti mléči, pcháči, pýru plazivému a svlačci rolnímu: nižší dávka se použije proti pýru plazivému, mléčům a pcháčům, vyšší dávku je třeba použít proti svlačci rolnímu, pampelišce lékařské a kopřivě dvoudomé.
- řepka olejka ozim mimo semenné porosty: ošetření se provádí před sklizní při vlhkosti semen pod 30 % po vývojové fázi BBCH 85 (50 % šešulí vyzrálých, semena černá a tvrdá).
Přípravkem se ošetřuje jednou ročně.
Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10–14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, len, řepka olejka, obiloviny, orná půda, strniště, půdní příprava před výsevem, louky a pastviny, břehy vodotečí, nezemědělská půda
3
1
1
1
hrách (při dávce 2,5 l/ha)
1
1
1
1
zavlažovací kanály, réva vinná, ovocné sady mimo broskvoň (při dávce 6,0 l/ha)
3
3
1
1

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Borovice POST ošetření s kryty AT 3-5 l 100-300 l plevele vytrvalé
Borovice POST ošetření s kryty AT 2-3 l 100-300 l plevele jednoleté
Cukrovka PRS, PRE před vzejitím AT 3 l 100-200 l plevele
Hrách POST Usnadnění sklizně, vlhkost zrna pod 30 % 7 2-2,5 l 100-200 l hrách na zrno mimo semenné porosty
Ječmen jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 3-4 l 100-200 l pýr plazivý,mimo množitelské porosty
Ječmen jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 4 l 100-200 l vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 3-4 l 100-200 l pýr plazivý,mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 4 l 100-200 l vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty
Komunikace POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání AT 5 l 100-200 l Bolševník velkolepý - příkopy
Komunikace POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání AT 5-10 % Bolševník velkolepý - příkopy
Len POST před sklizní, vlhkost semen pod 30 % 14 4 l 100-200 l vytrvalé plevele - mimo semenné porosty
Len POST před sklizní, vlhkost semen pod 30 % 14 3-4 l 100-200 l pýr plazivý, plevele jednoleté přerostlé -mimo semenné porosty
Lesní hospodářství PRE před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků AT 3 l 100–300 l přirozená obnova pod výběrovými stromy, plevele jednoleté
Lesní hospodářství PRE před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků AT 3-4 l 100–300 l přirozená obnova pod výběrovými stromy, plevele vytrvalé
Lesní porosty POST chemická probírka mlází nebo náletu AT 15 % záseky
Lesní porosty POST smáčení přerostlých plevelů AT 33-50 l listnáče, smrk, borovice
Lesní porosty POST hubení výmladků nebo náletu dřevin AT 5 % nátěr pařezů
Lesní školky POST ošetření s kryty AT 4 l 100–300 l lesní školky sazenice a semenáče, plevele vytrvalé
Lesní školky POST ošetření s kryty AT 2-3 l 100–300 l lesní školky sazenice a semenáče, plevele jednoleté
Louky POST obnova TTP 14 4-5 l 100-200 l
Louky POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání AT 5 l 100-200 l Bolševník velkolepý
Louky POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání AT 5-10 % Bolševník velkolepý
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace AT 4-5 l nebo 40-50 ml/1-2 l vody /100 m2 100-200 l
Nezemědělská půda POST záseky, nežádoucí dřeviny AT 15 %
Orná půda PRS příprava před výsadbou a výsevem AT 3-4 l 100-200 l vytrvalé plevele
Orná půda POST strniště AT 4 l do 200 l vytrvalé plevele
Orná půda PRS příprava před výsadbou a výsevem AT 2-3 l 100-200 l plevele jednoleté
Orná půda POST strniště AT 3-4 l do 200 l pýr plazivý
Oves jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 3-4 l 100-200 l pýr plazivý,mimo množitelské porosty
Oves jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 4 l 100-200 l vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty
Pastviny POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání AT 5-10 % Bolševník velkolepý
Pastviny POST obnova TTP 14 4-5 l 100-200 l
Pastviny POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání AT 5 l 100-200 l Bolševník velkolepý
Proso POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 3-4 l 100-200 l pýr plazivý,mimo množitelské porosty
Proso POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 4 l 100-200 l vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 4 l 100-200 l vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 3-4 l 100-200 l pýr plazivý,mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 3-4 l 100-200 l pýr plazivý, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 4 l 100-200 l vytrvalé plevele,mimo množitelské porosty
Réva vinná POST jednoleté plevele, turanka kanadská 7 2 l do 200 l
Réva vinná POST mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní 7 3-6 l do 200 l
Řepka olejka, ozimá POST po fázi 85 BBCH, před sklizní při vlhkosti semen pod 30 % 14 3-4 l 100-200 l mimo semenné porosty
Sady POST jednoleté plevele, turanka kanadská 7 2 l do 200 l sady ovocné mimo broskvoň
Sady POST mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní 7 3-6 l do 200 l sady ovocné mimo broskvoň
Smrk POST ošetření s kryty AT 3-5 l 100-300 l plevele vytrvalé
Smrk POST ošetření s kryty AT 2-3 l 100-300 l plevele jednoleté
Tritikale ozimé POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 4 l 100-200 l vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty
Tritikale ozimé POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 3-4 l 100-200 l pýr plazivý,mimo množitelské porosty
Vodní toky POST bodová aplikace, nátěr, na jaře nebo po posekání AT 5-10 % Bolševník velkolepý - břehy vodotečí
Vodní toky POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání AT 5 l 100-200 l Bolševník velkolepý - břehy vodotečí
Zavlažovací kanály POST AT 5-6 l 100-300 l nežádoucí dřeviny a pobřežní plevele
Žito ozimé POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 3-4 l 100-200 l pýr plazivý,mimo množitelské porosty
Žito ozimé POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % 7 4 l 100-200 l vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty
detail