BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ISONET L PLUS

Účinná látka

Charakteristika

Feromonový přípravek pro matení samců
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Max. počet aplikací v plodině: max. 1× za rok

Způsob aplikace:
Aplikace se provádí ručně rozvěšením odparníků na keře ve výšce druhého drátu obtočením kolem letorostu. Je třeba dbát na to, aby odparníky byly chráněny před intenzívním slunečním zářením v létě. Odparníky nesmí být umístěny na drátěné konstrukci, protože vlivem vyšší teploty drátu dochází k nadměrnému odpařování feromonu. Odparníky musí být rovnoměrně rozmístěny po ploše vinohradu s výjimkou svahů, kde se na horní část svahu umístí více odparníků než na spodní část. Na okraji ošetřované plochy (první 2 řady) se dává dvojnásobné množství odparníků, než v centrální části plochy. Odparníky se také umisťují na první a poslední dva keře v řadě.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Obaleč mramorovaný před začátkem náletu motýlů první generace AT 250–500 ks odparníků/ha Max. 1× za rok. Feromonové matení samců. Rozvěšování na révu dle návodu.
Réva vinná Obaleč jednopásý před začátkem náletu motýlů první generace AT 250–500 ks odparníků/ha Max. 1× za rok. Feromonové matení samců. Rozvěšování na révu dle návodu.
detail